Connect with us

Bíblia CROAT

Jó 39

1 Zna li kako se legu divokoze? Vidje li kako se mlade koute?

2 Izbroji li koliko nose mjeseci, zna li u koje doba se omlade?

3 Sagnuvi se, polegu lanad svoju i breme usred pustinje odlau,

4 a kad im porod ojaa, poraste, ostave ga i ne vraaju mu se.

5 Tko dade divljem magarcu slobodu i tko to oglav skinu njemu s glave?

6 U zaviaj mu dadoh ja pustinju i polja slana da ondje ivuje.

7 Buci gradova on se podruguje i ne slua gonievih povika.

8 Luta brdima, svojim panjacima, u potrazi za zeleni svakakvom.

9 Moe li slugom uinit' bivola, zadrat' ga no jednu za jaslama?

10 Moe li njega za brazdu prikovat' da ralo vue po docima tvojim?

11 Moe li se osloniti na njega jer je njegova snaga prevelika i prepustit' mu teak svoj posao?

12 Misli li tebi da e se vratiti i na gumno ti dotjerati ito?

13 Krilima svojim noj trepe radosno, iako krila oskudnih i perja.

14 On svoja jaja na zemlji ostavlja, povjerava ih pijesku da ih grije,

15 ne mare' to ih zgazit' moe noga ili nekakva divlja zvijer zgnjeiti.

16 S nojiima k'o s tuima postupa; to mu je trud zaludu, on ne mari.

17 Jer Bog je njega liio pameti, nije mu dao nikakva razbora.

18 Ali kada na let krila rairi, tada se ruga konju i konjaniku.

19 Zar si ti konja obdario snagom zar si mu ti vrat grivom ukrasio?

20 Zar ti ini da skae k'o skakavac, da u strah svakog nagoni hrzanjem?

21 Kopitom zemlju veselo raskapa, neustraivo srlja na oruje.

22 Strahu se ruga, nieg se ne boji, ni pred maem uzmaknuti nee.

23 Na sapima mu zvekee tobolac, koplje sijeva i ubojna sulica.

24 Bijesan i nestrpljiv guta prostore; kad rog zasvira, tko e ga zadrat':

25 na svaki zvuk roga on zare: Ha! Izdaleka on ljuti boj ve njui, viku bojnu i pokli vojskovoa.

26 Zar po promislu tvojem lijee soko i prema jugu krila svoja iri?

27 Zar se na nalog tvoj die orao i vrh timora gnijezdo sebi vije?

28 Na litici on stanuje i noi, na grebenima vrleti visokih.

29 Odatle na plijen netremice vreba, oi njegove vide nadaleko.

30 Krvlju se hrane njegovi orlii; gdje je ubijenih, tamo je i on."

Continuar Lendo