Connect with us

Bíblia CROAT

Jó 7

1 Nije l' vojska ivot ovjekov na zemlji? Ne provodi l' dane poput najamnika?

2 Kao to trudan rob za hladom udi, poput nadniara tono plau eka,

3 mjeseci jada tako me zapadoe i noi su mune meni dosuene.

4 Lijeu' mislim svagda: 'Kada u ustati?' A diu se: 'Kada veer doekati!' I tako se kinjim sve dok se ne smrkne.

5 Put moju crvi i blato odjenue, koa na meni puca i rainja se.

6 Dani moji bre od unka prooe, promakoe hitro bez ikakve nade.

7 Spomeni se: ivot moj je samo lahor i oi mi nee vie vidjet' sree!

8 Prijateljsko oko nee me gledati; pogled svoj u mene upro si te sahnem.

9 Kao to se oblak gubi i raspline, tko u eol sie, vie ne izlazi.

10 Domu svome natrag ne vraa se nikad, njegovo ga mjesto vie ne poznaje.

11 Ustima ja svojim stoga branit' neu, u tjeskobi duha govorit u sada, u gorini due ja u zajecati.

12 Zar sam more ili neman morska, pa si strau nada mnom stavio?

13 Kaem li: 'Na logu u se smirit', leaj e mi olakati muke',

14 snovima me prestravljuje tada, prepada me vienjima munim.

15 Kamo sree da mi se zadavit'! Smrt mi je od patnja mojih draa.

16 Ja ginem i vjeno ivjet neu; pusti me, tek dah su dani moji!

17 to je ovjek da ga toliko ti cijeni, da je srcu tvojem tako prirastao

18 i svakoga jutra da njega pohodi i svakoga trena da ga iskuava?

19 Kada e svoj pogled skinuti sa mene i dati mi barem pljuvaku progutat'?

20 Ako sam zgrijeio, to uinih tebi, o ti koji pomno nadzire ovjeka? Zato si k'o metu mene ti uzeo, zbog ega sam tebi na teret postao?

21 Zar prijestupa moga ne moe podnijeti i ne moe prijei preko krivnje moje? Jer, malo e proi i u prah u lei, ti e me traiti, al' me biti nee."

Continuar Lendo