Connect with us

Bíblia CROAT

Jó 8

1 Bildan iz uaha progovori tad i ree:

2 "Dokad e jote govoriti tako, dokle e ti rije kao vihor biti?

3 Ta zar moe Bog pravo pogaziti, moe li pravdu izvrnut' Svesilni?

4 Ako mu djeca tvoja sagrijeie, preda ih zato bezakonju njinu.

5 Al' ako Boga potrai iskreno i od Svesilnog milost ti izmoli;

6 ako li bude ist i neporoan, odsad e svagda on nad tobom bdjeti i obnovit e kuu pravedniku.

7 Bit e malena tvoja srea prola prema buduoj to te oekuje.

8 No pitaj samo prole narataje, na mudrost prea njihovih pripazi.

9 Od juer mi smo i nita ne znamo, poput sjene su na zemlji nam dani.

10 Oni e te pouit' i rei ti, iz srca e svog izvui besjede:

11 'Izvan movare zar e rogoz nii? Zar e bez vode trstika narasti?

12 Zeleni se sva, al' i nekoena usahne prije svake druge trave.

13 To je kob svakog tko Boga zaboravi; tako propada nada bezbonika:

14 Nit je tanana njegovo uzdanje, a ufanje mu kua paukova.

15 Nasloni li se, ona mu se ljulja, prihvati li se, ona mu se rui.

16 Zeleni se i sav na suncu buja, vrt su mu cio mladice prerasle.

17 Svojim korijenjem kr je isprepleo te ivot crpe iz iva kamena.

18 A kad ga s mjesta njegova istrgnu, ono ga nijee: 'Nikada te ne vidjeh!'

19 I evo gdje na putu sada trune dok drugo bilje ve nie iz zemlje.

20 Ne, Bog nee odbacit' neporone, niti e rukom poduprijet' opake.

21 Smijeh e ti opet ispuniti usta, s usana e odjeknuti klicanje.

22 Dumane e ti odjenut' sramota i atora e nestat' zlikovakog.'"

Continuar Lendo