Connect with us

Bíblia CROAT

Lucas 18

1 Kaza im i prispodobu kako valja svagda moliti i nikada ne sustati:

2 "U nekom gradu bio sudac. Boga se nije bojao, za ljude nije mario.

3 U tom gradu bijae i neka udovica. Dolazila k njemu i molila: 'Obrani me od mog tuitelja!'

4 No on ne htjede zadugo. Napokon ree u sebi: 'Iako se Boga ne bojim nit za ljude marim, ipak,

5 jer mi udovica ova dodijava, obranit u je da vjeno ne dolazi muiti me.'"

6 Nato ree Gospodin: "ujte to govori nepravedni sudac!

7 Nee li onda Bog obraniti svoje izabrane koji dan i no vape k njemu sve ako i odgaa stvar njihovu?

8 Kaem vam, ustat e urno na njihovu obranu. Ali kad Sin ovjeji doe, hoe li nai vjere na zemlji?"

9 Nekima pak koji se pouzdavahu u sebe da su pravednici, a druge potcjenjivahu, ree zatim ovu prispodobu:

10 "Dva ovjeka uzioe u Hram pomoliti se: jedan farizej, drugi carinik.

11 Farizej se uspravan ovako u sebi molio: 'Boe, hvala ti to nisam kao ostali ljudi: grabeljivci, nepravednici, preljubnici ili – kao ovaj carinik.'

12 Postim dvaput u tjednu, dajem desetinu od svega to steknem.'

13 A carinik, stojei izdaleka, ne usudi se ni oiju podignuti k nebu, nego se udarae u prsa govorei: 'Boe milostiv budi meni greniku!'

14 Kaem vam: ovaj sie opravdan kui svojoj, a ne onaj! Svaki koji se uzvisuje, bit e ponien; a koji se ponizuje, bit e uzvien."

15 A donosili mu i dojenad da ih se dotakne. Vidjevi to, uenici im branili.

16 A Isus ih dozva i ree: "Pustite djeicu neka dolaze k meni i ne prijeite im jer takvih je kraljevstvo Boje."

17 "Zaista, kaem vam, tko ne primi kraljevstva Bojega kao dijete, ne, u nj nee ui."

18 I upita ga neki uglednik: "Uitelju dobri, to mi je initi da batinim ivot vjeni?"

19 Ree mu Isus: "to me zove dobrim? Nitko nije dobar, doli Bog jedini.

20 Zapovijedi zna: Ne ini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne svjedoi lano! Potuj oca svoga i majku!"

21 A onaj e: "Sve sam to uvao od mladosti."

22 uvi to, Isus mu ree: "Jo ti jedno preostaje: sve to ima prodaj i razdaj siromasima pa e imati blago na nebu. A onda doi i idi za mnom."

23 Kad je on to uo, raalosti se jer bijae silno bogat.

24 Vidjevi ga, ree Isus: "Kako li je teko imunicima u kraljevstvo Boje!

25 Lake je devi kroz ui iglene nego bogatau u kraljevstvo Boje."

26 Koji su to uli, rekoe: "Pa tko se onda moe spasiti?"

27 A on e: "to je nemogue ljudima, mogue je Bogu."

28 Nato ree Petar: "Evo, mi ostavismo svoje i poosmo za tobom."

29 Isus e im: "Zaista, kaem vam, nema ga tko bi ostavio kuu, ili enu, ili brau, ili roditelje, ili djecu poradi kraljevstva Bojega,

30 a da ne bi primio mnogostruko ve u ovom vremenu, i u buduem vijeku ivot vjeni."

31 I uzevi sa sobom dvanaestoricu, ree im: "Evo uzlazimo u Jeruzalem i na Sinu ovjejem ispunit e se sve to su napisali proroci:

32 doista, bit e predan poganima, izrugan, zlostavljan i popljuvan;

33 i poto ga izbiuju, ubit e ga, ali on e trei dan ustati."

34 No oni nita od toga ne razumjee. Te im rijei bijahu skrivene i ne shvaahu to bijae reeno.

35 A kad se pribliavao Jerihonu, neki slijepac sjedio kraj puta i prosio.

36 uvi gdje mnotvo prolazi, raspitivao se to je to.

37 Rekoe mu: "Isus Nazareanin prolazi."

38 Tada povika: "Isuse, Sine Davidov, smiluj mi se!"

39 Oni ga sprijeda uutkivali, ali on je jo jae vikao: "Sine Davidov, smiluj mi se!"

40 Isus se zaustavi i zapovjedi da ga dovedu k njemu. Kad se on priblii, upita ga:

41 "to hoe da ti uinim?" A on e: "Gospodine, da progledam."

42 Isus e mu: "Progledaj! Vjera te tvoja spasila."

43 I umah progleda i uputi se za njim slavei Boga. I sav narod koji to vidje dade hvalu Bogu.

Continuar Lendo