Connect with us

Bíblia CROAT

Lucas 4

1 Isus se, pun Duha Svetoga, vratio s Jordana i Duh ga etrdeset dana vodio pustinjom,

2 gdje ga je iskuavao avao. Tih dana nije nita jeo, te kad oni istekoe, ogladnje.

3 A avao mu ree: "Ako si Sin Boji, reci ovom kamenu da postane kruhom."

4 Isus mu odgovori: "Pisano je: Ne ivi ovjek samo o kruhu."

5 I povede ga avao na visoko, pokaza mu odjednom sva kraljevstva zemlje

6 i ree mu: "Tebi u dati svu ovu vlast i slavu njihovu jer meni je dana i komu hou, dajem je.

7 Ako se dakle pokloni preda mnom, sve je tvoje."

8 Isus mu odgovori: "Pisano je: Klanjaj se Gospodinu, Bogu svomu, i njemu jedinomu slui!"

9 Povede ga u Jeruzalem i postavi na vrh Hrama i ree mu: "Ako si Sin Boji, baci se odavde dolje!

10 Ta pisamo je: Anelima e svojim zapovjediti za tebe da te uvaju.

11 I: Na rukama e te nositi da se gdje nogom ne spotakne o kamen."

12 Odgovori mu Isus: "Reeno je: Ne iskuavaj Gospodina, Boga svojega!"

13 Poto iscrpi sve kunje, avao se udalji od njega do druge prilike.

14 A Isus se u snazi Duha vrati u Galileju te glas o njemu pue po svoj okolici.

15 I slavljen od sviju, nauavae po njihovim sinagogama.

16 I doe u Nazaret, gdje bijae othranjen. I ue po svom obiaju na dan subotni u sinagogu te ustane itati.

17 Prue mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nae mjesto gdje stoji napisano:

18 Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sunjima osloboenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlaene,

19 proglasiti godinu milosti Gospodnje.

20 Tada savi knjigu, vrati je posluitelju i sjede. Oi sviju u sinagogi bijahu uprte u njega.

21 On im progovori: "Danas se ispunilo ovo Pismo to vam jo odzvanja u uima."

22 I svi su mu povlaivali i divili se milini rijei koje su tekle iz njegovih usta. Govorahu: "Nije li ovo sin Josipov?"

23 A on im ree: "Zacijelo ete mi rei onu prispodobu: Lijenie, izlijei sam sebe! to smo uli da se dogodilo u Kafarnaumu, uini i ovdje, u svom zaviaju."

24 I nastavi: "Zaista, kaem vam, nijedan prorok nije dobro doao u svom zaviaju.

25 Uistinu, kaem vam, mnogo bijae udovica u Izraelu u dane Ilijine kad se na tri godine i est mjeseci zatvorilo nebo pa zavladala velika glad po svoj zemlji.

26 I ni k jednoj od njih nije bio poslan Ilija doli k eni udovici u Sarfati sidonskoj.

27 I mnogo bijae gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja. I nijedan se od njih ne oisti doli Naaman Sirac."

28 uvi to, svi se u sinagogi napune gnjevom,

29 ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagraen njihov grad da ga strmoglave.

30 No on proe izmeu njih i ode.

31 I sie u Kafarnaum, grad galilejski. I pouavae ih subotom

32 te bijahu zaneseni njegovim naukom jer silna bijae rije njegova.

33 A zatekao se u sinagogi ovjek s duhom neistoga avla. On povika u sav glas:

34 "Hej, to ti ima s nama, Isuse Nazareanine? Doao si da nas uniti! Znam ja tko si ti: Svetac Boji."

35 Isus mu zaprijeti: "Umukni i izii iz njega!" Nato avao ovjeka obori u sredinu te izie iz njega ne naudiv mu nita.

36 I nasta ope zaprepatenje te se meu sobom razgovarahu: "Kakve li rijei! S vlau i snagom zapovijeda neistim dusima te izlaze!"

37 I glas se o njemu irio po svim okolnim mjestima.

38 Ustavi iz sinagoge, ue u kuu imunovu. A imunovu je punicu muila velika ognjica. I zamole ga za nju.

39 On se nadvi nad nju, zaprijeti ognjici i ona je pusti. I odmah ustade i posluivae im.

40 O zalazu sunca svi koji su imali bolesnike od raznih bolesti dovedoe ih k njemu. A on bi na svakoga od njih stavljao ruke i ozdravljao ih.

41 A iz mnogih su izlazili i zlodusi viui: "Ti si Sin Boji!" On im se prijetio i nije im dao govoriti jer su znali da je on Krist.

42 Kad osvanu dan, izie i poe na samotno mjesto. I mnotvo ga trailo. Dooe k njemu i zadravahu ga da ne ode od njih.

43 A on im ree: "I drugim gradovima treba da navjeujem evanelje o kraljevstvu Bojem. Jer za to sam poslan."

44 I nauavae po sinagogama judejskim.

Continuar Lendo