Connect with us

Bíblia CROAT

Marcos 1

1 Poetak Evanelja Isusa Krista Sina Bojega.

2 Pisano je u Izaiji proroku: Evo aljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put.

3 Glas vie u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!

4 Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraenja na otputenje grijeha.

5 Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krtenje u rijeci Jordanu ispovijedajui svoje grijehe.

6 Ivan bijae odjeven u devinu dlaku, s konatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom.

7 I propovijedao je: "Nakon mene dolazi jai od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odrijeiti mu remenje na obui.

8 Ja vas krstim vodom, a on e vas krstiti Duhom Svetim."

9 Onih dana doe Isus iz Nazareta galilejskoga i primi u Jordanu krtenje od Ivana.

10 I odmah, im izae iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj,

11 a glas se zaori s nebesa: Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!

12 I odmah ga Duh nagna u pustinju.

13 I bijae u pustinji etrdeset dana, gdje ga je iskuavao Sotona; bijae sa zvijerima, a aneli mu sluahu.

14 A poto Ivan bijae predan, otie Isus u Galileju. Propovijedao je evanelje Boje:

15 "Ispunilo se vrijeme, pribliilo se kraljevstvo Boje! Obratite se i vjerujte evanelju!"

16 I prolazei uz Galilejsko more, ugleda imuna i Andriju, brata imunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari.

17 I ree im Isus: "Hajdete za mnom i uinit u vas ribarima ljudi!"

18 Oni odmah ostavie mree i pooe za njim.

19 Poavi malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lai su krpali mree.

20 Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lai s nadniarima i otiu za njim.

21 I stignu u Kafarnaum. Odmah u subotu ue on u sinagogu i poe nauavati.

22 Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta uio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.

23 A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao ovjek opsjednut neistim duhom. On povika:

24 "to ti ima s nama, Isuse Nazareanine? Doao si da nas uniti? Znam tko si: Svetac Boji!"

25 Isus mu zaprijeti: "Umukni i izii iz njega!"

26 Nato neisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i izie iz njega.

27 Svi se zaprepastie te se zapitkivahu: "to li je ovo? Nova li i snana nauka! Pa i samim neistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se."

28 I proulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.

29 I odmah poto izioe iz sinagoge, ue s Jakovom i Ivanom u kuu imunovu i Andrijinu.

30 A punica imunova leala u ognjici. I odmah mu kau za nju.

31 On pristupi, prihvati je za ruku i podie. I pusti je ognjica. I posluivae im.

32 Uveer, kad sunce zae, donoahu preda nj sve bolesne i opsjednute.

33 I sav je grad nagrnuo k vratima.

34 I on ozdravi bolesnike – a bijahu mnogi i razne im bolesti – i zloduhe mnoge izagna. I ne dopusti zlodusima govoriti jer su ga znali.

35 Rano ujutro, jo za mraka, ustane, izie i povue se na samotno mjesto i ondje se moljae.

36 Potraie ga imun i njegovi drugovi.

37 Kad ga naoe, rekoe mu: "Svi te trae."

38 Kae im: "Hajdemo drugamo, u oblinja mjesta, da i ondje propovijedam! Ta zato sam doao."

39 I proe svom Galilejom: propovijedao je u njihovim sinagogama i zloduhe izgonio.

40 I doe k njemu neki gubavac, klekne i zamoli: "Ako hoe, moe me oistiti!"

41 Isus ganut prui ruku, dotae ga se pa e mu: "Hou, budi ist!"

42 I odmah nesta s njega gube i oisti se.

43 Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi

44 rijeima: "Pazi, nikomu nita ne kazuj, nego idi, pokai se sveeniku i prinesi za svoje oienje to propisa Mojsije, njima za svjedoanstvo."

45 Ali im izie, stane on uvelike pripovijedati i razglaavati dogaaj tako da Isus vie nije mogao javno ui u grad, nego se zadravao vani na samotnim mjestima. I dolaahu k njemu odasvud.

Continuar Lendo