Connect with us

Bíblia CROAT

Marcos 9

1 Jo im govorae: "Zaista, kaem vam, neki od ovdje nazonih nee okusiti smrti dok ne vide da je kraljevstvo Boje dolo u sili."

2 Nakon est dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u osamu, same, i preobrazi se pred njima.

3 I haljine mu postadoe sjajne, bijele veoma – nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti.

4 I ukaza im se Ilija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom.

5 A Petar prihvati i ree Isusu: "Uitelju, dobro nam je ovdje biti! Nainimo tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu."

6 Doista nije znao to da kae jer bijahu prestraeni.

7 I pojavi se oblak i zasjeni ih, a iz oblaka se zau glas: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! Sluajte ga!"

8 I odjednom, obazrevi se uokolo, nikoga uza se ne vidjee doli Isusa sama.

9 Dok su silazili s gore, naloi im da nikomu ne pripovijedaju to su vidjeli dok Sin ovjeji od mrtvih ne ustane.

10 Oni odrae tu rije, ali se meu sobom pitahu to znai to njegovo "od mrtvih ustati"

11 pa ga upitaju: "Zato pismoznanci govore da prije treba da doe Ilija?"

12 A on im ree: "Ilija e, dodue, prije doi i sve obnoviti. Pa kako ipak pie o Sinu ovjejem da e mnogo pretrpjeti i biti prezren?

13 Ali, velim vam: Ilija je ve doao i oni uinie s njim to im se prohtjelo, kao to pie o njemu."

14 Kada dooe k uenicima, ugledae oko njih silan svijet i pismoznance kako raspravljaju s njima.

15 im ga sve ono mnotvo ugleda, iznenaeno bre pohrli pozdraviti ga.

16 A on ih upita: "to to raspravljaste s njima?"

17 Odvrati netko iz mnotva: "Uitelju, dovedoh k tebi svoga sina koji ima nijemoga duha.

18 Gdje ga god zgrabi, obara ga, a on pjeni, kripi zubima i koi se. Rekoh tvojim uenicima da ga izagnaju, ali ne mogoe."

19 On im odvrati: "O rode nevjerni! Dokle mi je biti s vama? Dokle li vas podnositi? Dovedite ga k meni!"

20 I dovedoe ga k njemu. im zloduh ugleda Isusa, potrese djeakom i on se, oboren na zemlju, stane valjati i pjeniti.

21 Isus upita njegova oca: "Koliko je vremena kako mu se to dogaa?" On ree: "Od djetinjstva!

22 A esto ga znade baciti i u vatru i u vodu da ga upropasti. Nego, ako to moe, pomozi nam, imaj samilosti s nama!"

23 Nato mu Isus ree: "to? Ako moe? Sve je mogue onomu koji vjeruje!"

24 Djeakov otac bre povika: "Vjerujem! Pomozi mojoj nevjeri!"

25 Vidjevi da svijet odasvud grne, Isus zaprijeti neistomu duhu: "Nijemi i gluhi due, ja ti zapovijedam, izii iz njega i da nisi vie u nj uao!"

26 Zloduh nato zavie, estoko strese djeaka te izie, a on osta kao mrtav te su mnogi govorili da je umro.

27 No Isus ga dohvati za ruku, podie ga i on ustade.

28 Kad Isus ue u kuu, upitae ga uenici nasamo: "Kako to da ga mi ne mogosmo izagnati?"

29 Odgovori im: "Ovaj se rod niim drugim ne moe izagnati osim molitvom i postom."

30 Otiavi odande, prolaahu kroz Galileju. On ne htjede da to itko sazna.

31 Jer pouavae svoje uenike. Govorae im: "Sin ovjeji predaje se u ruke ljudima. Ubit e ga, ali e on, ubijen, nakon tri dana ustati."

32 No oni ne razumjee te besjede, a bojahu ga se pitati.

33 I dooe u Kafarnaum. I ve u kui upita ih: "to ste putem raspravljali?"

34 A oni umukoe jer putem meu sobom razgovarahu o tome tko je najvei.

35 On sjede i dozove dvanaestoricu te im ree: "Ako tko eli biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima posluitelj!"

36 I uzme dijete, postavi ga posred njih, zagrli ga i ree im:

37 "Tko god jedno ovakvo dijete primi u moje ime, mene prima. A tko mene prima, ne prima mene, nego onoga koji mene posla."

38 Ree mu Ivan: "Uitelju, vidjesmo jednoga kako u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide s nama."

39 A Isus ree: "Ne branite mu! Jer nitko ne moe uiniti neto silno u moje ime pa me ubrzo zatim pogrditi.

40 Tko nije protiv nas, za nas je."

41 "Uistinu, tko vas napoji aom vode u ime toga to ste Kristovi, zaista, kaem vam, nee mu propasti plaa."

42 "Onomu naprotiv tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih to vjeruju, daleko bi bolje bilo da s mlinskim kamenom o vratu bude baen u more."

43 "Pa ako te ruka sablanjava, odsijeci je. Bolje ti je sakatu ui u ivot, nego s obje ruke otii u pakao, u oganj neugasivi.

44 #

45 I ako te noga sablanjava, odsijeci je. Bolje ti je hromu ui u ivot, nego s obje noge bit baen u pakao.

46 #

47 I ako te oko sablanjava, iskopaj ga. Bolje ti je jednooku ui u kraljevstvo Boje, nego s oba oka biti baen u pakao,

48 gdje crv njihov ne gine niti se oganj gasi.

49 Uistinu, ognjem e svaki od njih biti posoljen.

50 Dobra je sol. Ali ako sol postane neslana, ime ete nju zainiti? Imajte sol u sebi, a mir meu sobom!"

Continuar Lendo