Connect with us

Bíblia CROAT

Miquéias 3

1 Potom rekoh: "ujte sada, glavari kue Jakovljeve, suci doma Izraelova! Nije li na vama da znate to je pravo? Ali vi mrzite dobro, a ljubite zlo!

2 Vi ljudima derete kou s tijela i meso s kosti njihovih.

3 Oni prodiru tijelo moga naroda i deru mu kou, lome kosti. Oni ih komadaju kao u loncu, kao meso u punom kotlu!

4 Zato, oni e Jahvu zazivati, a on im nee odgovoriti. Sakrit e, u ono vrijeme, lice od njih zbog zloina koje su poinili."

5 Ovako govori Jahve protiv proroka koji moj narod zavode: "Ako imaju zalogaj u zubima, proglauju: 'Mir!' Ali protiv onoga koji im nita ne stavlja u usta navijetaju sveti rat.

6 Zato ete imati no mjesto vaih vienja i tminu mjesto proricanja. Zai e sunce tim prorocima i dan e za njih pomrati.

7 Tada e se posramiti vidovnjaci i zblaniti vraari. Svi e oni pokriti gubice, jer odgovora Bojeg nee biti.

8 Ali ja sam pun snage i duha Jahvina, pun pravde i jakosti da objavim Jakovu opainu njegovu, Izraelu njegov grijeh.

9 ujte dakle ovo, glavari kue Jakovljeve, suci doma Izraelova, vi kojima se pravda gadi te izvrete sve to je ispravno!

10 Vi koji gradite Sion u krvi i Jeruzalem u zloinu!

11 Glavari njegovi sude prema mitu, sveenici njegovi pouavaju radi zarade, proroci njegovi bale za novac. A na Jahvu se oni pozivaju i govore: 'Nije li Jahve u naoj sredini? Nee na nas zlo navaliti.'

12 Poradi vas i vae krivnje Sion e biti polje preorano, Jeruzalem ruevina, a Goru Doma prekrit e uma."

Continuar Lendo