Connect with us

Bíblia CROAT

Miquéias 6

1 ujte, dakle, rije koju govori Jahve: "Ustani! Povedi parnicu pred gorama, i neka bregovi uju tvoj glas!"

2 Sluajte, gore, parnicu Jahvinu, ujte, temelji zemaljski, jer Jahve se parbi s narodom svojim, on se parnii s Izraelom:

3 "Narode moj, to sam ti uinio? ime sam te zamorio? Odgovori mi.

4 Ja sam tebe izveo iz zemlje egipatske, izbavio te iz kue ropstva; poslao sam pred tobom Mojsija, Arona i Mirjamu.

5 Narode moj, sjeti se sada: to je bio naumio Balak, kralj moapski? to je njemu odgovorio Bileam, sin Beorov? …od itima do Gilgala, da pozna pravedna djela Jahvina."

6 "S ime u doi pred Jahvu, hou li pasti niice pred Bogom Svevinjim? Hou li doi preda nj sa rtvom paljenicom, s teocima od jedne godine?

7 Hoe li mu biti mile tisue ovnova, tisue tisua potoka ulja? Treba li prinijeti sina prvoroenog zbog svoga zloina, plod svoje utrobe zbog grijeha koji sam poinio?"

8 "Objavljeno ti je, ovjee, to je dobro, to Jahve trai od tebe: samo initi pravicu, milosre ljubiti i smjerno sa svojim Bogom hoditi."

9 Jahvin glas vie gradu: "Sluajte, vi plemenjaci i sabore gradski!

10 Zar mogu podnositi krivo steeno blago i patvorenu efu prokletu?

11 Mogu li opravdati onoga koji se slui mjerom krivom, vreom krivotvorenih utega?

12 Bogatai vai puni su okrutnosti, stanovnici vai la govore, varljiv je jezik u njihovim ustima!

13 Zato sam te i ja poeo udarati, tamaniti zbog grijeha tvojih.

14 Jest e, a nee se nasititi, gladan e ostati; stavljat e na stranu, a nita nee sauvati; ako to i sauva, ja u mau predati.

15 Sijat e, ali nee eti; tijestit e maslinu, a ulja nee biti; gazit e mot, a vina nee piti.

16 Dri se zakona Omrijevih i svih djela doma Ahabova, ivi po osnovama njihovim: uinit u od tebe pustinju, od itelja tvojih porugu, da nosite sramotu mnogih naroda."

Continuar Lendo