Connect with us

Bíblia CROAT

Números 5

1 Jahve ree Mojsiju:

2 "Naredi Izraelcima da iz tabora odstrane svakoga gubavca, svakoga koji imadne izljev i svakoga koji se oneisti mrtvim tijelom.

3 Odstranite i muke i enske! Izvan tabora ih istjerajte da ne oneiste svoje tabore u kojima ja boravim meu njima."

4 Izraelci tako uine: istjeraju ih iz tabora. Kako je Jahve rekao Mojsiju, tako Izraelci uine.

5 Jahve ree Mojsiju:

6 "Kai Izraelcima: Kad koji ovjek ili ena poini bilo kakav grijeh na tetu ovjeka ogrijeivi se protiv Jahve, i osjeti se krivim,

7 neka prizna poinjeni grijeh, nadoknadi tetu to bolje moe te jo doda tome petinu i dadne onome kome je nanio nepravdu.

8 Ako ovjek ne bi imao blieg roaka kome bi se nadoknada mogla uruiti, duna nadoknada pripada Jahvi za sveenika, ne raunajui u to pomirbenoga ovna kojim e sveenik izvriti nad krivcem obred pomirenja.

9 I svaka podizanica od svih posveenih stvari to ih Izraelci sveeniku donose njemu pripada.

10 Svakome idu stvari koje je posvetio; i neka sveeniku bude ono to njemu tko dadne."

11 Jahve ree Mojsiju:

12 "Govori Izraelcima i reci im: Ako nekome ena poe stranputicom te mu se iznevjeri

13 i netko s njom legne, ali to ostane sakriveno oima njezina mua i ena ostane neotkrivena iako se oskvrnula te protiv nje ne bude svjedoka budui da u inu nije bila uhvaena –

14 i sad mua obuzme duh ljubomore i on postane ljubomoran na svoju enu koja se oskvrnula; ili ako ga spopadne duh ljubomore te postane ljubomoran na svoju enu a da se ona nije oskvrnula –

15 neka taj mu dovede svoju enu sveeniku. Neka za nju donese prinos: desetinu efe jemenog brana. Neka po njemu ne polijeva ulja niti na nj stavlja tamjana, jer to je prinosnica za ljubomoru, spomen-prinosnica da podsjeti na grijeh.

16 Neka sveenik povede tu enu i postavi je pred Jahvu.

17 Sad neka sveenik uzme posveene vode u kakvu zemljanu posudu i, uzevi praine to je na podu Prebivalita, neka je sveenik ubaci u vodu.

18 Poto je sveenik postavio enu pred Jahvu, neka joj otkrije glavu a na njezine ruke stavi spomen-prinosnicu, to jest itnu prinosnicu za ljubomoru, s sveenik neka dri u ruci vodu gorine i prokletstva.

19 Zatim neka sveenik enu zakune. Neka joj ree: 'Ako nikad ovjek s tobom nije leao te ako nisi ila stranputicom i oskvrnula se dok si bila pod vlau svoga mua, budi poteena od ove vode gorine i prokletstva!

20 Ali ako si ila stranputicom dok si bila pod vlau svoga mua te se oskvrnula; ako je koji ovjek osim tvoga mua legao s tobom …'

21 Ovdje neka sveenik zakune enu ovom kletvom: neka joj rekne: Jahve te postavio za prokletstvo i kletvu meu tvojim narodom, uinio da ti uvene rodnica i da ti se utroba nadme!

22 Neka ova voda prokletstva zae u tvoju utrobu! Trbuh ti se od nje naduo, a rodnica uvenula! – A ena neka poprati: Amen! Amen!

23 Potom neka ta prokletstva sveenik napie na list pa ih ispere u vodu gorine.

24 Onda neka enu napoji vodom gorine i prokletstva, da bi se voda gorine po njoj razila i napunila je gorkou.

25 Neka sveenik onda uzme iz enine ruke prinosnicu za ljubomoru, prinese je pred Jahvom kao rtvu prikaznicu te je donese na rtvenik.

26 Zagrabivi od prinosnice punu pregrt kao spomen-rtvu, neka to saee u kad na rtveniku. Napokon, neka enu napoji vodom.

27 Poto je napoji vodom, bude li oskvrnuta iznevjerivi se svome muu, voda prokletstva ui e u nju i napunit e je gorinom; njezina e se utroba naduti a rodnica uvenuti – ta e ena postati prokletstvom u svome narodu.

28 A ako ena ne bude oskvrnuta nego nevina, nee joj biti nita i imat e djece.

29 To je obred u sluaju ljubomore, kad ena poe stranputicom i oskvrne se dok je pod vlau svoga mua;

30 ili kad kojega ovjeka obuzme duh ljubomore te postane ljubomoran na svoju enu. Neka, dakle, postavi svoju enu pred Jahvu, a sveenik neka nad njom izvri sav ovaj obred.

31 Neka je mu slobodan od krivnje, a ena neka snosi svoju krivnju."

Continuar Lendo