Connect with us

Bíblia CROAT

Oséias 14

1 Ispatat e Samarija jer se protiv Boga svoga pobunila. Od maa past e oni, djecu e njihovu smrskati, ene trudne rasporiti.

2 Vrati se, Izraele, Jahvi Bogu svome, jer zbog svojeg si bezakonja posrnuo.

3 Uzmite sa sobom rijei i Jahvi se vratite. Recite mu: "Skini sa nas bezakonje i dobrohotno primi da ti prinesemo plod svojih usana.

4 Asirac nas nee izbavljati i neemo konje vie jahati niti emo djelu ruku svojih govoriti: 'Boe na!' – jer u tebe sirota milost nalazi."

5 Iscijelit u ih od njihova otpada, od svega u ih srca ljubiti; jer gnjev se moj odvratio od njih.

6 Bit u kao rosa Izraelu; kao ljiljan on e cvasti, pustit e korijen poput jablana,

7 nadaleko pruat e izdanke. Ljepota e mu biti kao u masline, miris poput libanonskog.

8 Opet e u mojoj sjeni boraviti, uzgajat e svoju penicu, vinograde gajit' to e stei ime vina helbonskog.

9 Efrajime, to ti ima jo s kumirima? Ja sam ga usliao i pogledao. Ja sam poput zelena empresa: po meni si rodan plodovima.

10 Tko je mudar neka shvati ovo, i ovjek razuman neka spozna! Jer pravi su putovi Jahvini: pravednici hode po njima, grenici na njima posru.

Continuar Lendo