Connect with us

Bíblia CROAT

Oséias 3

1 Potom mi Jahve ree: "Idi opet, ljubi enu koja drugog ljubi i ini preljub, kao to Jahve ljubi djecu Izraelovu dok se oni k drugim bogovima okreu i ude za kolaima od groa."

2 Ja je tad kupih za petnaest srebrnika, za homer i letek jema,

3 i rekoh joj: "Za mnogo dana ostat e mi povuena, nee se odavati bludu ni podavati nikojem ovjeku, a ni ja neu k tebi prilaziti."

4 Jer mnogo e dana sinovi Izraelovi ostati bez kralja i bez kneza, bez rtve i bez stupa, bez opleka i bez kumira.

5 Poslije toga, sinovi e se Izraelovi vratiti; trait e Jahvu, Boga svoga, i Davida, svoga kralja; sa strahom e pristupiti k Jahvi i k njegovim dobrima, na kraju dana.

Continuar Lendo