Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 10

1 $LAMED Zato, Jahve, stoji daleko, zato se skriva u dane tjeskobe?

2 Obijesni bezbonik jadnika goni, u zamke ga hvata koje mu postavi.

3 Bezbonik se pohlepom hvali, $NUN lakomac psuje i Jahvu prezire.

4 Bezbonik zbori u obijesti svojoj: "Ne, istrage nema! Ta ni Boga nema!" I u tome sva mu je misao.

5 Puti su mu svagda uspjeni, na sudove tvoje on i ne misli, sve protivnike svoje prezire.

6 U srcu veli: "Neu posrnuti! Ni u kojem koljenu neu biti nesretan." $PE

7 Usta mu puna kletve, lukavstva i prijevare, pod jezikom njegovim muka i nesrea.

8 U zasjedi ui pokraj ograda, potajno ubija nevina, $AJIN oima siromaha vreba.

9 U zaklonu sjedi k'o lav u peini, vreba da opljaka jadnika i da ga povue u mreu.

10 Pritajen ui na zemlji, od nasilja mu siromasi padaju.

11 U srcu svome veli: "Zaboravi Gospod, odvrati lice i nikoga ne vidi!" $KOF

12 Ustani, Gospode Boe, podigni ruku, ne zaboravi siromaha.

13 Zato da bezbonik prezire Boga, zato da kae u srcu: "Nee kazniti!" $RE

14 Jer ti vidi, gleda jad i nevolju, u ruci je mjeri. Siromah se tebi predaje, ubogu ti si pomo! $IN

15 Pakosnu greniku satri miicu, kazni mu pakost da je vie ne bude!

16 Jahve je kralj u vijeke vjekova, iz zemlje njegove nestat e pogana. $TAU

17 Pouj, o Jahve, enju siromanih, okrijepi im srce, uho prikloni:

18 da zatiti pravo ubogih i tlaenih, da straha vie ne zadaje ovjek zemljani.

Continuar Lendo