Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 100

1 Psalam. Zahvalnica. Klii Jahvi, zemljo sva!

2 Sluite Jahvi u veselju! Pred lice mu doite s radosnim klicanjem!

3 Znajte da je Jahve Bog: on nas stvori, i mi smo njegovi, njegov smo narod i ovce pae njegove.

4 Uite s hvalama na vrata njegova, u dvore njegove s pjesmama; hvalite ga, ime mu slavite!

5 Jer dobar je Jahve, dovijeka je ljubav njegova, od koljena do koljena vjernost njegova.

Continuar Lendo