Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 101

1 Davidov. Psalam. Da zapjevam o dobroti i pravdi, tebi, Jahve, da zasviram!

2 Razmatrat u put savrenstva: kad li e k meni doi? Hodit u u nedunosti srca u domu svojemu.

3 Neu stavljati pred oi svoje nita opako. Mrzim ovjeka koji ini zlo: on nee biti uza me.

4 Opako e srce biti daleko od mene; o zlu neu da znadem.

5 Tko klevee blinjeg u potaji, toga u pogubiti. ovjeka oholih oiju i srca naduta ja ne podnosim.

6 Pogled upravljam k vjernima na zemlji da sa mnom stanuju. Tko hodi putem nedunim taj e mi sluiti.

7 Nee prebivati u kui mojoj tko spletke snuje. Tko govori lai, nee opstati pred mojim oima.

8 Svaki u dan istrebljivati sve zlikovce u zemlji; iskorijenit u iz grada Jahvina sve koji ine bezakonje.

Continuar Lendo