Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 102

1 Molitva nevoljnika koji je klonuo pa svoju tugu izlijeva

2 Jahve, uslii molitvu moju, i vapaj moj k tebi da doe!

3 Nemoj sakrivati lice od mene u dan moje nevolje! Prigni k meni uho svoje: kad te prizovem, brzo me uslii!

4 Jer moji dani nestaju poput dima, a moje kosti gore kao oganj.

5 Srce mi se sui kao pokoena trava i kruh svoj zaboravljam jesti.

6 Od snanih jecaja mojih kosti mi uz kou prionue.

7 Slian sam aplji u pustinji, postah k'o uk na pustoj razvalini.

8 Ne nalazim sna i uzdiem k'o samotan vrabac na krovu.

9 Svagda me grde dumani moji; mnome se proklinju to bjesne na me.

10 Pepeo jedem poput kruha, a pie svoje mijeam sa suzama

11 zbog tvoje ljutine i gnjeva, jer si me digao i bacio.

12 Moji su dani k'o oduljena sjena, a ja se, gle, suim poput trave.

13 A ti, o Jahve, ostaje dovijeka i tvoje ime kroza sva koljena.

14 Ustani, smiluj se Sionu: vrijeme je da mu se smiluje – sada je as!

15 Jer milo je slugama tvojim kamenje njegovo, ale ruevine njegove.

16 Tad e se pogani bojati, Jahve, imena tvojega i svi kraljevi zemlje slave tvoje

17 kad Jahve opet sazda Sion, kad se pokae u slavi svojoj,

18 kad se osvrne na pronju ubogih i ne prezre molitve njihove.

19 Nek' se zapie ovo za budui narataj, puk to nastane neka hvali Jahvu.

20 Jer Jahve gleda sa svog uzvienog svetita, s nebesa na zemlju gleda

21 da uje jauke sunjeva, da izbavi smrti predane,

22 da se na Sionu navijesti ime Jahvino i njegova hvala u Jeruzalemu

23 kad se narodi skupe i kraljevstva da slue Jahvi.

24 Putem je istroio sile moje, skratio mi dane.

25 Rekoh: "Boe moj, nemoj me uzeti u sredini dana mojih! Kroza sva koljena traju godine tvoje.

26 U poetku utemelji zemlju, i nebo je djelo ruku tvojih.

27 Propast e, ti e ostati, sve e ostarjeti kao odjea. Mijenja ih poput haljine i nestaju:

28 ti si uvijek isti – godinama tvojim nema kraja.

29 Djeca e tvojih slugu ivjeti u miru i potomstvo e njihovo trajati pred tobom.

Continuar Lendo