Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 107

1 Hvalite Jahvu jer je dobar, jer je dovijeka ljubav njegova!

2 Tako nek' reknu svi otkupljenici koje Jahve otkupi iz ruke dumanske

3 i koje skupi iz svih zemalja, s istoka i sa zapada, sa sjevera i s juga.

4 Lutahu pustinjom, u samoi pustoj, puta ne nalaze' do naseljena grada.

5 Gladni su bili, eu izmoreni, dua je klonula u njima.

6 Tada zavapie Jahvi u svojoj tjeskobi, i on ih istre iz svih nevolja.

7 Pravim ih putem povede da stignu ka gradu naseljenu.

8 Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za udesa njegova sinovima ljudskim!

9 Jer gladnu duu on nasiti, duu izgladnjelu on napuni dobrima.

10 U mraku sjeahu i u tmini, sputani bijedom i gvoima,

11 jer su prkosili besjedama Bojim i prezreli naum Svevinjega.

12 Srce im stoga skri patnjama: posrtahu, a ne bjee nikog da im pomogne.

13 Tada zavapie Jahvi u svojoj tjeskobi i on ih istre iz svih nevolja.

14 Izvede ih iz tmina i mraka, raskide okove njihove.

15 Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za udesa njegova sinovima ljudskim!

16 Jer razbi vrata mjedena i gvozdene polomi zasune.

17 Zbog svojih bezakonja bolovahu oni, ispataju' svoje opaine:

18 svako se jelo gadilo dui njihovoj, do vrata smrti oni dooe.

19 Tada zavapie Jahvi u svojoj tjeskobi i on ih istre iz svih nevolja.

20 Rije svoju posla da ih ozdravi i ivot im spasi od jame grobne.

21 Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za udesa njegova sinovima ljudskim!

22 Nek' prinose rtve zahvalnice i kliui nek' djela njegova kazuju!

23 Oni koji laama zaplovie morem da po vodama silnim trguju:

24 oni vidjee djela Jahvina, udesa njegova na puini.

25 On ree i olujni se vjetar uzvitla to u visinu die valove mora.

26 Do neba se dizahu, u bezdan se sputahu, u nevolji dua im ginula.

27 Teturahu i posrtahu kao pijani, sva ih je mudrost izdala.

28 Tada zavapie Jahvi u svojoj tjeskobi i on ih istre iz svih nevolja.

29 Smiri oluju u tih povjetarac, valovi morski umukoe.

30 Obradovae se tiini, u eljenu luku on ih povede.

31 Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za udesa njegova sinovima ljudskim!

32 Neka ga uzvisuju u narodnom zboru, neka ga hvale u vijeu staraca!

33 On pretvori rijeke u pustinju, a izvore vodene u ednu zemlju;

34 plodonosnu zemlju u slanu pustaru zbog zloe itelja njezinih.

35 On obrati pustinju u jezero, a zemlju suhu u vodene izvore

36 i naseli ondje izgladnjele te podigoe grad gdje e ivjeti.

37 Zasijae njive, posadie vinograde to im donijee obilnu ljetinu.

38 I on ih blagoslovi te se namnoie silno i stada im se ne smanjie.

39 Prorijeeni bjehu i prezreni pod teretom patnja i nevolja.

40 Onaj to izlijeva prezir na knezove pusti ih da po bespuu pustom lutaju.

41 Iz nevolje podie ubogog i obitelji k'o stada umnoi.

42 Vide' to, estiti neka se raduju, a zloa neka sebi usta zaepi!

43 Tko je mudar nek' o svemu tom razmilja i nek' uvidi dobrotu Jahvinu!

Continuar Lendo