Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 108

1 Pjesma. Psalam. Davidov.

2 Moje je srce sigurno, Boe, sigurno je srce moje: pjevat u i svirati.

3 Probudi se, duo moja! Probudi se, harfo i citaro! Probudit u zoru jutarnju.

4 Hvalit u te, Jahve, meu narodima, meu pucima tebi u pjevati,

5 jer do neba je dobrota tvoja, do oblaka tvoja vjernost.

6 Uzvisi se, Boe, nad nebesa, slava tvoja nek' je nad svom zemljom!

7 Da ti se ljubimci izbave, desnicom pomozi, uslii nas!

8 Bog ree u svom Svetitu: "ekem u razdijelit' kliui, dolinu u Sukot izmjeriti.

9 Moj je Gilead, moj Manae, Efrajim mi kaciga, Judeja ezlo moje!

10 Moab je sud iz kojeg se umivam, na Edom u baciti obuu, nad Filistejcem slaviti pobjedu!"

11 Tko e me dovesti do utvrena grada, tko e me dovesti do Edoma?

12 Zar nee ti, o Boe, to nas odbaci? Zar nee vie, Boe, sa etama naim?

13 Pomozi nam protiv dumana, jer je ljudska pomo nitavna!

14 S Bojom pomou hrabro emo se boriti, Bog e zgaziti nae dumane.

Continuar Lendo