Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 109

1 Zborovoi. Psalam. Davidov. Boe, diko moja, nemoj utjeti!

2 Usta bezbona i prijevarna na me se otvaraju, govore mi jezikom laljivim,

3 rijeima me mrnje okruuju, bezrazlono me napadaju.

4 Za moju me ljubav oni optuuju, a ja se samo molim.

5 Uzvraaju mi zlo za dobro, mrnju za ljubav moju.

6 "Digni protiv njega bezbonika i tuitelj nek' mu stane zdesna!

7 Kad mu se bude sudilo, nek' bude osuen, i molitva mu se za grijeh uzela!

8 Dani njegovi nek' budu malobrojni, njegovu slubu nek' dobije drugi!

9 Djeca njegova nek' postanu siroad, a njegova ena udovica!

10 Nek' mu djeca budu skitnice, prosjaci, nek' budu baena iz opustjelih domova!

11 Nek' mu lihvar prigrabi sav posjed, tuinci nek' razgrabe plod muke njegove!

12 Nitko ne imao prema njemu samilosti, nitko se ne smilovao siroadi njegovoj!

13 Neka mu se zatre potomstvo, u drugome koljenu neka se utrne ime njegovo!

14 Spominjao se Jahve grijeha njegovih, i grijeh njegove majke nek' se ne izbrie:

15 nek budu svagda Jahvi pred oima! Neka se sa zemlje izbrie spomen njihov!"

16 Jer se ne spomenu da ini milosre, ve proganjae bijedna i uboga i u smrt gonjae ovjeka srca shrvana.

17 Prokletstvo je ljubio, pa neka ga stigne; blagoslova ne htjede, daleko nek' je od njega!

18 Prokletstvom nek' se odjene kao haljinom, neka kao voda ue u njega i kao ulje u kosti njegove.

19 Bilo mu haljinom kojom se pokriva, pojas kojim se svagda pae!

20 Tako nek' plati Jahve tuiteljima mojim koji zlo govore protiv due moje!

21 A ti, Jahve, Gospode, rad imena svog zauzmi se za me, spasi me jer je dobrostiva ljubav tvoja!

22 Jer bijedan sam i ubog, i srce je moje ranjeno u meni.

23 K'o sjena to se naginje ja nestajem, progone me kao skakavca.

24 Od posta mi koljena klecaju i tijelo moje omra.

25 Ruglom sam njima postao, kimaju glavom kad me vide.

26 Pomozi mi, Jahve, Boe moj, po doborti me svojoj spasi!

27 Nek' upoznaju da je ovo ruka tvoja i da si ti ovo uinio, Jahve!

28 Oni nek' proklinju, ti blagoslivljaj; nek' se postide koji se na me podiu, a sluga tvoj nek' se raduje!

29 Stidom nek' se odjenu tuitelji moji i sramotom svojom nek' se k'o platem pokriju!

30 Slavit u Jahvu iz svega grla i hvalit' ga u veliku mnotvu

31 jer stoji s desne siromahu da mu duu spasi od sudaca.

Continuar Lendo