Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 112

1 Aleluja! $ALEF Blago ovjeku koji se boji Jahve $BET i koji uiva u naredbama njegovim: $GIMEL

2 mono e mu biti na zemlji potomstvo, $DALET na pravednu e pokoljenju poivati blagoslov. $HE

3 Blagostanje i bogatstvo bit e u domu njegovu, $VAU njegova pravednost ostaje dovijeka. $ZAJIN

4 estitima svie k'o svjetlost u tami: $HET blag, milosrdan i pravedan Jahve. $TET

5 Dobro je ovjeku koji je milostiv i daje u zajam, $JOD koji poslove svoje obavlja pravedno. $KAF

6 Dovijeka nee on posrnuti: $LAMED u vjenome e spomenu biti pravednik. $MEM

7 alosne se vijesti nee bojati, $NUN mirno je njegovo srce uzdaju' se u Jahvu. $SAMEK

8 Hrabro mu je srce, nieg se ne boji, $AJIN neprijatelje svoje prezire. $PE

9 On prosipa, daje sirotinji: $SADE pravednost njegova ostaje dovijeka, $KOF njegovo e se elo slavno uzdii. $RE

10 Ljutito e to gledati bezbonik, $IN krgutat e zubima i venuti, $TAU propast e elja opakih.

Continuar Lendo