Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 113

1 Aleluja! Hvalite, sluge Jahvine, hvalite ime Jahvino!

2 Blagoslovljeno ime Jahvino sada i dovijeka!

3 Od istoka sunca do zalaska hvaljeno bilo ime Jahvino!

4 Uzvien je Jahve nad sve narode, slava njegova nebesa nadvisuje.

5 Tko je kao Jahve, Bog na, koji u visinama stoluje

6 i gleda odozgo nebo i zemlju?

7 Podie iz praine uboga, iz gliba vadi siromaha

8 da ga posadi s prvacima, s prvacima svoga naroda.

9 Nerotkinji daje da u domu stanuje kao radosna majka djece brojne.

Continuar Lendo