Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 114

1 Aleluja! Kad izae Izrael iz Egipta i kua Jakovljeva iz naroda barbarskog,

2 Judeja mu posta svetite, a Izrael kraljevstvo njegovo.

3 Vidje more i uzmae, a Jordan ustuknu.

4 Bregovi skakahu poput ovnova i breuljci poput jaganjaca.

5 to ti je, more, da uzmie? Jordane, zato natrag okree?

6 Bregovi, zato skaete poput ovnova i vi, breuljci, poput jaganjaca?

7 Dri, zemljo, pred licem Gospodnjim, pred licem Boga Jakovljeva.

8 On hrid pretvara u slap vodeni i stijenu u izvor vode.

Continuar Lendo