Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 118

1 Aleluja! Zahvaljujte Jahvi jer je dobar, jer je vjena ljubav njegova!

2 Neka rekne dom Izraelov: "Vjena je ljubav njegova!"

3 Neka rekne dom Aronov: "Vjena je ljubav njegova!"

4 Svi koji se Jahve boje neka reknu: "Vjena je ljubav njegova!"

5 Iz tjeskobe Jahvu ja zazvah: on me uslia i oslobodi.

6 Jahve je sa mnom i ja ne strahujem: to mi tko moe?

7 Jahve je sa mnom, pomo moja, i zbunjene gledam dumane.

8 Bolje se Jahvi utei nego se uzdat' u ovjeka.

9 Bolje se Jahvi utei nego se uzdat' u mogunike.

10 Pogani me okruie: imenom ih Jahvinim unitih.

11 Opkolie me odasvud: imenom ih Jahvinim unitih.

12 Opkolie me poput pela, ubod im ee kao trnje zapaljeno: imenom ih Jahvinim unitih.

13 Gurahu me, gurahu, da me obore, ali mi Jahve pomoe.

14 Jahve je moja snaga i pjesma, on mi je spasitelj.

15 uj! Radost i spasenje odzvanja atorima pravednika: Jahvina se proslavi desnica,

16 Jahvina me uzdigne desnica, Jahvina se proslavi desnica!

17 Ne, umrijeti neu nego ivjeti i kazivat u djela Jahvina.

18 Kaznom tekom kaznio me Jahve, ali me smrti ne preda.

19 Otvorite mi irom vrata pravde: ui u, Jahvi zahvalit'!

20 "Ovo su vrata Jahvina, na njih ulaze pravedni!"

21 Zahvalit u ti to si me usliio i moj postao spasitelj.

22 Kamen to ga odbacie graditelji postade kamen zaglavni.

23 Jahvino je to djelo: kakvo udo u oima naim!

24 Ovo je dan to ga uini Jahve: kliimo i radujmo se njemu!

25 O Jahve, spasenje nam daj! Jahve, sreu nam daj!

26 Blagoslovljen koji dolazi u imenu Jahvinu! Blagoslivljamo vas iz Doma Jahvina!

27 Obasjao nas Bog Jahve! Sloite povorku s granicama u ruci sve do rogova rtvenika.

28 Ti si Bog moj – tebi zahvaljujem: Boe moj, tebe ja uzvisujem.

29 Zahvaljujte Jahvi jer je dobar, jer je vjena ljubav njegova!

Continuar Lendo