Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 119

1 $ALEF Blaeni oni kojih je put neokaljan, koji hode po Zakonu Jahvinu!

2 Blaeni oni koji uvaju propise njegove, itavim srcem njega trae;

3 koji ne ine bezakonje, ve hode putovima njegovim.

4 Naredbe si svoje dao da se brino uvaju.

5 O, kad bi vrsti bili putovi moji da tvoja uvam pravila!

6 Neu se postidjeti tada kad budem pazio na zapovijedi tvoje.

7 Slavit u te u estitosti srca kad nauim sudove pravde tvoje.

8 Tvoja u pravila uvati: ne zapusti me nikada! $BET

9 Kako e mladi istim sauvati put svoj? uvajui rijei tvoje.

10 Svim srcem svojim tebe traim; ne daj da zastranim od zapovijedi tvojih.

11 U srce pohranih rije tvoju da protiv tebe ne sagrijeim.

12 Blagoslovljen si, o Jahve, naui me svojim pravilima.

13 Usnama svojim navjeujem sudove usta tvojih.

14 Putu se propisa tvojih radujem vie no svemu bogatstvu.

15 Razmiljat u o naredbama tvojim i putove u tvoje razmatrat'.

16 Uivat u u pravilima tvojim, rijei tvojih neu zaboravit'. $GIMEL

17 Milostiv budi meni, sluzi svojem, da ivim i tvoje rijei uvam.

18 Otvori oi moje da gledam divote tvoga Zakona!

19 Ja sam doljak na zemlji, zapovijedi svoje nemoj od mene skrivati!

20 Dua mi gine u svako doba udei za tvojim odlukama.

21 Oholima ti si zaprijetio: prokleti koji odstupaju od zapovijedi tvojih.

22 Uzmi s mene rug i sramotu, jer tvoje ja uvam propise.

23 Pa nek' se sastaju knezovi i proti meni govore, tvoj sluga razmilja o pravilima tvojim.

24 Jer tvoja su svjedoanstva uivanje moje, tvoja su pravila moji savjetnici. $DALET

25 Moja dua lei u praini: po rijei svojoj vrati mi ivot.

26 Kazivao sam ti svoje putove i ti si me uo: pravilima me svojim naui.

27 Pokai mi put odredaba svojih i o udesima u tvojim razmiljat'.

28 Suze roni dua moja od alosti: po rijei svojoj ti me podigni!

29 Daleko me dri od puta zablude i Zakonom me svojim obdari!

30 Put istine ja sam odabrao, pred oi sam stavio odluke tvoje.

31 Uz propise tvoje ja vrsto prianjam, o Jahve, nemoj me postidjeti!

32 Ja kroim putem zapovijedi tvojih jer si mi prosvijetlio srce. $HE

33 Pokai mi, Jahve, stazu pravila svojih i ja u je uvati do kraja.

34 Poui me da se tvoga drim Zakona i uvat u ga svim srcem.

35 Uputi me stazom svojih zapovijedi, jer ja u njoj uivam.

36 Prikloni mi srce propisima svojim, a ne k pohlepi!

37 Odvrati moje oi da ne vide nitavost, ivot mi uvaj na putu svojemu!

38 Ispuni svom sluzi obeanje koje si onima dao to te se boje.

39 Ukloni sramotu od koje strahujem, jer divni su tvoji sudovi.

40 Evo, eznem za naredbama tvojim: pravdom me svojom poivi. $VAU

41 Nek' milost tvoja, o Jahve, doe na mene i spasenje tvoje po tvom obeanju.

42 Odgovorit u onima koji me rue, jer se uzdam u rije tvoju.

43 Od mojih usta ne oduzmi rije istine, jer se uzdam u sudove tvoje.

44 Tvoj u Zakon uvati uvijek i dovijeka.

45 Hodit u putem prostranim, jer naredbe tvoje istraujem.

46 Pred kraljevima o tvojim u propisima govorit' i zbunit' se neu.

47 U zapovijedima tvojim moja je naslada jer ih ljubim.

48 Prema zapovijedima tvojim ja podiem ruke i o tvojim odredbama razmiljam. $ZAJIN

49 Spomeni se svoje rijei sluzi svojem kojom si mi dao nadu.

50 U nevolji sva mi je utjeha to mi ivot uva rije tvoja.

51 Oholice me napadaju estoko, ali ja od tvog Zakona ne odstupam.

52 Sjeam se, o Jahve, davnih sudova tvojih i to me tjei.

53 Bijes me hvata zbog grenika koji tvoj Zakon naputaju.

54 Tvoje su mi naredbe pjesma u zemlji kojom putujem.

55 Nou se spominjem, Jahve, imena tvojega i tvoj uvam Zakon.

56 Evo to je elja moja: uvati tvoje odredbe. $HET

57 Dio je moj, o Jahve – rekoh – da tvoje uvam rijei.

58 Svim srcem lice tvoje ganuti hou: smiluj mi se po svom obeanju.

59 Promislio sam putove svoje i k tvojem sam svjedoanstvu upravio noge.

60 Hitam i ne oklijevam da zapovijedi tvoje uvam.

61 Opletoe me ueta grenika, ali tvoga Zakona ja ne zaboravljam.

62 U ponoi ustajem da te slavim zbog pravednih tvojih odluka.

63 Prijatelj sam svima koji te se boje i koji tvoje uvaju naredbe.

64 Dobrote tvoje, Jahve, puna je zemlja; naui me odredbama svojim. $TET

65 Uinio si dobro svom sluzi, Jahve, po rijei svojoj.

66 Naui me razumu i znanju, jer u zapovijedi tvoje vjerujem.

67 Prije nego bjeh ponien, lutao sam, ali sada tvoju uvam rije.

68 Ti si tako dobar i dobrostiv: naui me pravilima svojim.

69 Oholi na me prijevare smiljaju, ali se ja svim srcem drim naredaba tvojih.

70 Srce im je poput sala beutno, a ja uivam u tvom Zakonu.

71 Dobro mi je to sam ponien da bih tvoja nauio pravila.

72 Drai mi je zakon usta tvojih no tisue zlatnika i srebrnika. $JOD

73 Tvoje me ruke stvorie i oblikovae; prosvijetli me da nauim zapovijedi tvoje.

74 tovatelji tvoji vide' me vesele se, jer se u rije tvoju ja pouzdah.

75 Znadem, o Jahve, da su ti sudovi pravedni i da si me s pravom ponizio.

76 Tvoja ljubav nek' mi bude tjeiteljicom po obeanju koje si dao sluzi svom.

77 Nek' doe na me milosre tvoje da poivim, jer Zakon tvoj moja je naslada.

78 Nek' se smetu oholi, jer me tlae nizato, a ja u o naredbama tvojim razmiljat'.

79 Nek' mi se priklone tovatelji tvoji i koji znaju tvoje zapovijedi.

80 Nek' mi srce savreno bude u tvojim pravilima da ne budem postien. $KAF

81 Dua moja gine za tvojim spasenjem rije tvoju eljno ekam.

82 Oi mi eznu za tvojom besjedom: kad e mi donijeti utjehu?

83 Kao mijeh u dimu postadoh, ali pravila tvojih ne zaboravih.

84 Koliko dana ima sluga tvoj? Kad e suditi progonitelje moje?

85 Oholnici mi jame iskopae: oni ne rade po Zakonu tvojemu.

86 Sve zapovijedi tvoje istina su sama: nekriva me gone, pomozi mi.

87 Umalo me smrvie u zemlji, ali naredaba tvojih ja ne ostavljam.

88 Po svojoj me milosti poivi i uvat u svjedoanstvo tvojih usta. $LAMED

89 Dovijeka, o Jahve, rije tvoja ostaje, stalna poput nebesa.

90 od koljena do koljena tvoja je vjernost; uvrstio si zemlju i ona stoji.

91 Po tvojim zakonima stoje zauvijek jer sve tebi slui.

92 Da nije tvoj Zakon uivanje moje, propao bih u nevolji svojoj.

93 Naredaba tvojih neu zaboravit' dovijeka, jer po njima ti me oivljava.

94 Tvoj sam, Gospodine: spasi me, jer tvoje ja item naredbe.

95 Bezboni vrebaju da me upropaste, ali ja na tvoje pazim propise.

96 Svakom savrenstvu vidim granicu, a zapovijed tvoja nema granica. $MEM

97 O, kako ljubim Zakon tvoj, po cio dan o njemu razmiljam.

98 Tvoja me zapovijed mudrijim uini od dumana mojih jer ona je sa mnom vjeito.

99 Umniji sam od svih svojih uitelja jer razmiljam o svjedoanstvima tvojim.

100 Razumniji sam i od staraca jer tvoje uvam naredbe.

101 Zla puta klone mi se noge da rije tvoju sauvam.

102 Od tvojih sudova ne odstupam, jer ti si me pouio.

103 Kako su slatke nepcu mom rijei tvoje, od meda su slae ustima mojim.

104 Po tvojim naredbama postajem razuman, stoga mrzim sve putove lane. $NUN

105 Tvoja rije nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi.

106 Kunem se i vrsto odluujem, i rije u odrati: pravedne u tvoje slijedit' odluke.

107 U nevolji sam velikoj, Jahve, po rijei me svojoj poivi.

108 Prinose usta mojih primi, Jahve, ui me sudovima svojim.

109 ivot mi je u pogibelji neprestanoj, ali tvog Zakona ja ne zaboravljam.

110 Grenici mi postavie zamku, ali ne skreem od tvojih naredaba.

111 Svjedoanstva tvoja vjena su mi batina, ona su radost mome srcu.

112 Prignuh srce da vri naredbe tvoje uvijek i do kraja. $SAMEK

113 Ja mrzim one koji su dvostruka srca, a ljubim Zakon tvoj.

114 Ti si moj tit i moj zaklon, u tvoju se rije ja uzdam.

115 Odstupite od mene, zlikovci: drat u zapovijedi Boga svoga.

116 Podri me po svom obeanju i ivjet u; nemoj da se u svojoj nadi postidim.

117 Pomozi mi i spasit u se, na tvoja u pravila svagda paziti.

118 Ti prezire one koji odstupaju od pravila tvojih jer je lana misao njihova.

119 K'o hru zlotvore zemlje uklanja, zato ljubim tvoje propise.

120 Moje tijelo dre od straha pred tobom, sudova tvojih ja se bojim. $AJIN

121 inim to je pravo i pravedno, ne predaj me tlaiteljima mojim.

122 Zaloi se za slugu svojega da me ne satru oholice!

123 Moje oi ginu od enje za spasenjem tvojim, za tvojom rijei pravednom.

124 Uini sluzi svom po svojoj dobroti i naui me pravilima svojim.

125 Ja sam sluga tvoj: prosvijetli me da upoznam tvoje propise.

126 as je, o Jahve, da se javi: oskvrnue Zakon tvoj.

127 Stoga ljubim zapovijedi tvoje vie no zlato, zlato eeno.

128 Zato hodim po odredbama tvojim, mrski su mi svi lani putovi. $PE

129 Divna su tvoja svjedoanstva, stoga ih uva dua moja.

130 Objava rijei tvojih prosvjetljuje, bezazlene urazumljuje.

131 Otvaram usta svoja zadahtan u udnji jer eznem za zapovijedima tvojim.

132 Obrati se k meni i milostiv mi budi kao onima koji ljube ime tvoje.

133 Korake mi upravljaj po svom obeanju da nikakva opaina ne ovlada mnome.

134 Izbavi me od nasilja ljudskog, i naredbe tvoje ja u uvati.

135 Licem svojim obasjaj slugu svog i naui me pravilima svojim!

136 Potoci suza potekoe mi iz oiju jer se Zakon tvoj ne uva. $SADE

137 Pravedan si, Jahve, i pravi su sudovi tvoji.

138 Dao si Zakon pravedan i vjeran veoma.

139 Revnost me moja izjeda jer moji tlaitelji zaboravljaju rijei tvoje.

140 Tvoje su rijei prokuane veoma, zato ih tvoj sluga ljubi.

141 Malen sam i prezren, ali naredaba tvojih ne zaboravljam.

142 Pravda je tvoja pravda vjeita i Zakon tvoj sama istina.

143 Tjeskoba me i nevolja snae, al' tvoje su zapovijedi uivanje moje.

144 Vjena je pravda tvojeg svjedoanstva, prosvijetli me i ivjet u. $KOF

145 Iz svega srca vapijem, Jahve, uslii me: tvoja u pravila uvati.

146 K tebi vapijem, spasi me, tvojeg u se drat' svjedoanstva.

147 Pretjeem zoru i molim za pomo, u tvoje se rijei uzdam.

148 Oi moje strae none pretjeu da razmiljam o besjedi tvojoj.

149 Po svojoj dobroti, Jahve, glas mi posluaj, i po svojoj odluci poivi me.

150 Primiu se koji me podlo progone, daleko su oni od Zakona tvojega.

151 A ti si blizu, Jahve, i vjerne su sve zapovijedi tvoje.

152 Odavno znam za tvoje propise da si ih sazdao zasvagda. $RE

153 Pogledaj na nevolju moju, izbavi me, jer Zakona tvog ne zaboravih.

154 Parnicu moju brani, po svom obeanju poivi me!

155 Daleko je spasenje od grenika jer za pravila tvoja ne mare.

156 Veliko je, o Jahve, tvoje smilovanje: po odlukama svojim poivi me.

157 Mnogi me progone i tlae, od tvojih svjedoanstava ja ne odstupam.

158 Otpadnike vidjeh i zgadie mi se jer tvojih rijei ne uvaju.

159 Gle, naredbe tvoje ljubim, o Jahve: po dobroti svojoj poivi me.

160 Sr je rijei tvoje istina, vjean je sud pravde tvoje. $IN

161 Mogunici me progone nizato, al' samo pred tvojim rijeima srce mi dre.

162 Radujem se besjedama tvojim kao onaj koji se domogao velika plijena.

163 Mrzim na la, grsti mi se ona, a ljubim tvoj Zakon.

164 Sedam puta na dan tebe hvalim zbog pravednih sudova tvojih.

165 Koji tvoj Zakon ljube, velik mir uivaju, ni o to se oni ne spotiu.

166 Pomo tvoju ekam, o Jahve, tvoje zapovijedi izvravam.

167 Moja dua uva propise tvoje i ljubi ih veoma.

168 uvam tvoje naredbe i svjedoanstvo tvoje, jer svi su putovi moji pred tobom. $TAU

169 Vapaj moj, Jahve, nek' do tebe dopre, po svojoj me rijei prosvijetli.

170 Nek' molitva moja doe pred lice tvoje, po svojoj me rijei izbavi.

171 Usne moje nek' zapjevaju pohvalnu pjesmu jer si me nauio pravilima svojim.

172 Nek' mi pjeva jezik o rijei tvojoj, jer zapovijedi su tvoje sve pravedne.

173 Nek' mi ruka tvoja na pomo bude jer odabrah tvoje naredbe.

174 Jahve, za tvojim spasenjem eznem, uivam u tvom Zakonu.

175 Nek' ivi dua moja i neka te hvali, a tvoji sudovi nek' mi na pomo budu!

176 K'o ovca izgubljena ja zalutah: o, potrai slugu svojega jer zapovijedi tvoje ja ne zaboravih.

Continuar Lendo