Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 12

1 Zborovoi. U oktavi. Psalam. Davidov.

2 U pomo, Jahve, jer nestaje pobonih, vjernosti nema vie meu ljudima!

3 Svatko lae svome blinjemu, govori usnama laljivim i srcem dvolinim.

4 Istrijebi, Jahve, sve usne laljive i jezik hvastavi;

5 one to zbore: "Jezik je naa snaga, nae su usne za nas: tko nam to moe?"

6 "Zbog nevolje tlaenih i jauka ubogih sada u ustati – govori Jahve – spasenje donijet' onom tko ga eli."

7 Rijei su Jahvine rijei iskrene, srebro prokuano, od zemlje odvojeno, sedam puta oieno.

8 O Jahve, ti e bdjeti nad nama, od narataja ovog uvat' nas svagda,

9 pa nek' se okolo vrzu zlotvori, nek' se izdiu ljudi najgori.

Continuar Lendo