Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 123

1 Hodoasnika pjesma. Oi svoje uzdiem k tebi koji u nebesima prebiva.

2 Evo, kao to su uprte oi slugu u ruke gospodara i oi slukinje u ruke gospodarice tako su oi nae uprte u Jahvu, Boga naega, dok nam se ne smiluje.

3 Smiluj nam se, Jahve, smiluj se nama jer se do grla nasitismo prezira.

4 Presita nam je dua podsmijeha obijesnih, poruga oholih.

Continuar Lendo