Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 124

1 Hodoasnika pjesma. Davidova. Da nije Jahve za nas bio – neka slobodno rekne Izrael –

2 da nije Jahve za nas bio: kad se ljudi digoe proti nama,

3 ive bi nas progutali. Kad je uskipio bijes njihov na nas,

4 voda bi nas podavila; bujica bi nas odnijela,

5 vode pobjenjele sve nas potopile.

6 Blagoslovljen Jahve koji nas ne dade za plijen zubima njihovim!

7 Dua je naa poput ptice umakla iz zamke lovaca: raskinula se zamka, a mi umakosmo!

8 Pomo je naa u imenu Jahve koji stvori nebo i zemlju.

Continuar Lendo