Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 128

1 Hodoasnika pjesma. Blago svakome koji se Jahve boji, koji njegovim hodi stazama!

2 Plod ruku svojih ti e uivati, blago tebi, dobro e ti biti.

3 ena e ti biti kao plodna loza u odajama tvoje kue; sinovi tvoji k'o mladice masline oko stola tvojega.

4 Eto, tako e biti blagoslovljen ovjek koji se Jahve boji!

5 Blagoslovio te Jahve sa Siona, uivao sreu Jeruzalema sve dane ivota svog!

6 Vidio djecu svojih sinova, mir nad Izraelom!

Continuar Lendo