Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 13

1 Zborovoi. Psalam. Davidov.

2 Ta dokle, Jahve, dokle e me zaboravljati? Dokle e skrivati lice od mene?

3 Dokle u nositi bol u dui; tugu u srcu obdan i obno? Dokle e se dumanin dizat' na me?

4 Pogledaj, uslii, Jahve, Boe moj! Prosvijetli mi oi da ne zaspim nasmrt,

5 nek' ne kae dumanin: "Nadjaah njega!" Nek' ne kliu protivnici ako posrnem!

6 Ja se u tvoju dobrotu uzdam, nek' mi se srce raduje spasenju tvome! Pjevat u Jahvi koji mi uini dobro, pjevat u imenu Jahve Svevinjeg!

Continuar Lendo