Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 132

1 Hodoasnika pjesma.

2 Spomeni se, o Jahve, Davida i sve revnosti njegove: kako se Jahvi zakleo, zavjetovao Snazi Jakovljevoj:

3 "Neu ui u ator doma svog nit' uzai na leaj svoje postelje,

4 neu pustit' snu na oi nit' poinka dati vjeama,

5 dok Jahvi mjesto ne naem, boravite Snazi Jakovljevoj."

6 Eto, usmo za nj u Efrati, naosmo ga u Poljima jaarskim.

7 Uimo u stan njegov, pred noge mu padnimo!

8 "Ustani, o Jahve, poi k svom poivalitu, ti i Koveg sile tvoje!

9 Sveenici tvoji nek' se obuku u pravednost, pobonici tvoji nek' radosno kliu!

10 Poradi Davida, sluge svojega, ne odvrati lica od svog pomazanika!"

11 Jahve se zakle Davidu zakletvom tvrdom od koje nee odustati: "Potomka tvoje utrobe posadit u na prijestolje tvoje.

12 Budu li ti sinovi Savez moj uvali i naredbe kojima ih uim, i sinovi e njini dovijeka sjedit' na tvom prijestolju."

13 Jer Jahve odabra Sion, njega zaelje sebi za sjedite.

14 "Ovo mi je poivalite vjeno, boravit u ovdje jer tako poeljeh.

15 itak u njegov blagosloviti, siromahe nahraniti kruhom.

16 Sveenike njegove u spas u odjenuti, sveti e njegovi kliktati radosno.

17 Uinit u da ondje za Davida rog izraste, pripravit u svjetiljku za svog pomazanika.

18 U sram u mu obui dumane, a na njemu e blistat' vijenac moj."

Continuar Lendo