Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 133

1 Hodoasnika pjesma. Davidova. Gle, kako je dobro i kako je milo kao braa zajedno ivjeti:

2 kao na glavi ulje dragocjeno to slazi na bradu, bradu Aronovu, to slazi na skute haljina njegovih;

3 kao rosa s Hermona to slazi na brdo Sion. Ondje Jahve daje svoj blagoslov i ivot dovijeka.

Continuar Lendo