Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 135

1 Aleluja! Hvalite ime Jahvino, hvalite, sluge Jahvine

2 koji u Domu Jahvinu stojite u predvorjima Doma Boga naega!

3 Hvalite Jahvu jer dobar je Jahve, pjevajte imenu njegovu jer je ljupko!

4 Jer Jahve sebi odabra Jakova, Izraela za dragu svojinu.

5 Znadem da je velik Jahve, da je nad bozima svim gospodar.

6 to god se Jahvi svidi, to ini na nebu i na zemlji, na moru i u bezdanima.

7 Oblake die s kraja zemlje; stvara kii munje, vjetar izvodi iz skrovita njegovih.

8 On Egiptu pobi prvoroence, ljude i stoku podjednako.

9 On uini znamenja i udesa usred tebe, Egipte, protiv Faraona i svih slugu njegovih.

10 On pobi narode mnoge i pogubi kraljeve mone:

11 Sihona, kralja amorejskog, i Oga, kralja baanskog, i sva kraljevstva kanaanska.

12 I dade njihovu zemlju u batinu, u batinu Izraelu, narodu svom.

13 Ime tvoje, o Jahve, ostaje dovijeka i spomen na te, o Jahve, od koljena do koljena.

14 Jer Jahve titi narod svoj, slugama svojim on je milostiv.

15 Kumiri poganski, srebro i zlato, ljudskih su ruku djelo:

16 usta imaju, a ne govore; oi imaju, a ne vide;

17 ui imaju, a ne uju; i nema daha u ustima njihovim.

18 Takvi su i oni koji ih napravie i svi koji se u njih uzdaju.

19 Dome Izraelov, Jahvu blagoslivljaj! Dome Aronov, Jahvu blagoslivljaj!

20 Dome Levijev, Jahvu blagoslivljaj! tovatelji Jahvini, Jahvu blagoslivljajte!

21 Blagoslovljen sa Siona Jahve koji prebiva u Jeruzalemu!

Continuar Lendo