Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 137

1 Na obali rijeka babilonskih sjeasmo i plakasmo spominjui se Siona;

2 o vrbe naokolo harfe svoje bijasmo povjeali.

3 I tada nai tamniari zaiskae od nas da pjevamo, porobljivai nai zaiskae da se veselimo: "Pjevajte nam pjesmu sionsku!"

4 Kako da pjesmu Jahvinu pjevamo u zemlji tuinskoj!

5 Nek' se osui desnica moja, Jeruzaleme, ako tebe zaboravim!

6 Nek' mi se jezik za nepce prilijepi ako spomen tvoj smetnem ja ikada, ako ne stavim Jeruzalem vrh svake radosti svoje!

7 Ne zaboravi, Jahve, sinovima Edoma kako su u dan kobni Jeruzalemov vikali oni: "Ruite! Sruite ga do temelja!"

8 Keri babilonska, pustoiteljice, blaen koji ti vrati milo za drago za sva zla to si nam ih nanijela!

9 Blaen koji zgrabi i smrska o stijenu tvoju dojenad!

Continuar Lendo