Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 138

1 Davidov. Zahvaljujem ti, Jahve, iz svega srca jer si uo rijei mojih usta. Pred licem anela pjevam tebi,

2 bacam se nice prema svetom Hramu tvojemu. Zahvaljujem imenu tvojem za tvoju dobrotu i vjernost, jer si nada sve uzveliao obeanje svoje.

3 Kad sam te zazvao, usliio si me, duu si moju pokrijepio.

4 Nek' ti zahvaljuju, Jahve, svi kraljevi zemlje kad uju rijei usta tvojih,

5 nek' pjevaju putove Jahvine: "Zaista, velika je slava Jahvina!"

6 Zaista, uzvien je Jahve, ali gleda na ponizna, a oholicu izdaleka poznaje.

7 Kroz nevolje kad budem kroio, ivot mi uvaj, prui ruku proti gnjevu mojih dumana; nek' me tvoja spasi desnica!

8 Jahve, to ja poeh, ti dovri! Jahve, vjena je ljubav tvoja: djelo ruku svojih ne zapusti!

Continuar Lendo