Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 141

1 Psalam. Davidov. Prizivljem te, Jahve, k meni pohitaj! Sluaj glas moj kojim tebi vapijem!

2 Nek' mi se uzdigne molitva kao kad pred lice tvoje, podizanje mojih ruku nek' bude k'o prinos veernji!

3 Na usta mi, Jahve, strau postavi i straare na vrata usana mojih!

4 Ne daj da mi se srce zlu prikloni, da bezbono poinim djela opaka; i u drutvu zlotvora da ne blagujem poslastica njihovih!

5 Nek' me samo udari pravednik, ljubav je to me kara, al' ulje greniko nee mi glavu pomazat'; zloi njihovoj oprijet u se uvijek svojom molitvom.

6 Kad strovale niz hridinu suce njihove, razumjet e kako blage bjehu rijei moje.

7 Kao kad ora ore i para zemlju, tako e im se na rubu Podzemlja kosti rasuti.

8 U te su, Jahve, uprte oi moje, k tebi se utjeem, ne daj da mi dua propadne!

9 uvaj me od stupice koju postavie meni, od zamki zloinaca!

10 Nek' u vlastite zamke upadnu zlotvori, a ja neka im umaknem!

Continuar Lendo