Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 143

1 Psalam. Davidov. Jahve, sluaj moju molitvu, u vjernosti svojoj prikloni uho mojim vapajima, u pravednosti me svojoj uslii!

2 Ne idi na sud sa slugom svojim, jer nitko iv nije pravedan pred tobom!

3 Dumanin mi duu progoni, o zemlju pritisnu ivot moj; u tmine me baci da stanujem kao oni koji su davno umrli.

4 Duh moj ve zamire u meni, srce mi trne u grudima.

5 Spominjem se dana minulih, mislim o svim djelima tvojim, o djelima ruku tvojih razmiljam.

6 Ruke svoje za tobom pruam, dua moja k'o suha zemlja za tobom ea.

7 Uslii me brzo, o Jahve, dah moj ve je na izmaku! Lica svojeg preda mnom ne skrivaj, da ne postanem kao oni koji u grob silaze!

8 Objavi mi jutrom dobrotu svoju jer se uzdam u tebe. Put mi kai kojim u krenuti jer k tebi duu uzdiem.

9 Izbavi me, Jahve, od mojih dumana, tebi ja se utjeem.

10 Naui me da vrim volju tvoju jer ti si Bog moj. Duh tvoj dobri nek' me po ravnu putu vodi!

11 Zbog imena svog, Jahve, poivi me, zbog svoje pravednosti duu mi izvedi iz tjeskobe!

12 Po svojoj dobroti satri moje dumane, uniti sve moje tlaitelje, jer ja sam sluga tvoj!

Continuar Lendo