Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 144

1 Davidov. Blagoslovljen Jahve, hridina moja: ruke mi ui boju a prste ratu.

2 On je ljubav moja i tvrava moja, zatita moja, izbavitelj moj, tit moj za koji se sklanjam; on mi narode stavlja pod noge!

3 to je ovjek, o Jahve, da ga poznaje, to li edo ljudsko da ga se spominje?

4 Poput daka je ovjek, dani njegovi kao sjena nestaju.

5 Jahve, nagni svoja nebesa i sii, takni bregove: i zadimit e se!

6 Sijevni munjom i raspri dumane, odapni strijele i raspri ih!

7 Ruku prui iz visina, istrgni me i spasi iz voda beskrajnih, iz aka sinova tuinskih:

8 lai govore usta njihova, a desnica krivo prisee.

9 Pjevat u ti, Boe, pjesmu novu, na harfi od deset ica svirat u.

10 Ti daje pobjedu kraljevima, koji si spasio Davida, slugu svojega. Od pogubna maa

11 spasi mene, oslobodi me iz ruke tuinske; lai govore usta njihova, a desnica krivo prisee.

12 Daj da nam sinovi budu kao biljke to rastu od mladosti svoje; a keri nae kao stupovi ugaoni, krasne poput hramskog stupovlja;

13 da nam itnice budu pune svakog obilja, s plodovima svakojakim u izobilju;

14 ovce nae plodile se na tisue, plodile se beskrajno na naim poljima; stoka naa neka bude tovna! U zidinama nam ne bilo proboja ni ropstva ni plaa na ulicama naim!

15 Blago narodu kojem je tako, blago narodu kojem je Jahve Bog!

Continuar Lendo