Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 146

1 Aleluja! Hvali, duo moja, Jahvu!

2 Hvalit u Jahvu sveg ivota svojeg. Dok me bude, Bogu svom u pjevati.

3 Ne uzdajte se u knezove, u ovjeka od kog nema spasenja!

4 Izie li duh iz njega, u zemlju svoju on se vraa i propadaju sve misli njegove.

5 Blago onom kome je pomonik Bog Jakovljev, kome je ufanje u Jahvi, Bogu njegovu,

6 koji stvori nebo i zemlju, more i sve to je u njima; koji ostaje vjeran dovijeka,

7 potlaenima vraa pravicu, a gladnima kruh daje. Jahve oslobaa sunje,

8 Jahve slijepcima oi otvara. Jahve uspravlja prignute, Jahve ljubi pravedne.

9 Jahve titi tuince, sirote i udovice podupire, a grenicima mrsi putove.

10 Jahve e kraljevati dovijeka, tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena. Aleluja!

Continuar Lendo