Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 147

1 Aleluja! Hvalite Jahvu jer je dobar, pjevajte Bogu naem jer je sladak; svake hvale on je dostojan!

2 Jahve gradi Jeruzalem, sabire rasprene Izraelce.

3 On lijei one koji su srca skrena i povija rane njihove.

4 On odreuje broj zvijezda, svaku njezinim imenom naziva.

5 Velik je na Gospodin i svesilan, nema mjere mudrosti njegovoj.

6 Jahve pridie ponizne, zlotvore do zemlje snizuje.

7 Pjevajte Jahvi pjesmu zahvalnu, svirajte na citari Bogu naem!

8 Oblacima on prekriva nebesa i zemlji kiu sprema; daje da po bregovima raste trava i bilje na slubu ovjeku.

9 On stoci hranu daje i mladim gavranima kada graku.

10 Za konjsku snagu on ne mari nit' mu se mile bedra ovjeja.

11 Mili su Jahvi oni koji se njega boje, koji se uzdaju u dobrotu njegovu.

12 Slavi Jahvu, Jeruzaleme, hvali Boga svoga, Sione!

13 On uvrsti zasune vrata tvojih, blagoslovi u tebi tvoje sinove.

14 On dade mir granicama tvojim, penicom te hrani najboljom.

15 Besjedu svoju alje na zemlju, brzo tri rije njegova.

16 Kao vunu snijeg razbacuje, prosipa mraz poput pepela.

17 On sipa grad kao zalogaje, voda mrzne od njegove studeni.

18 Rije svoju poalje i vode se tope; dunu vjetrom i vode otjeu.

19 Rije svoju on objavi Jakovu, odluke svoje i zakone Izraelu.

20 Ne uini tako nijednom narodu: nijednom naredbe svoje ne objavi! Aleluja!

Continuar Lendo