Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 150

1 Aleluja!

2 Hvalite Boga u Svetitu njegovu, slavite ga u velianstvu svoda nebeskog!

3 Hvalite ga zbog silnih djela njegovih, slavite ga zbog beskrajne veliine njegove!

4 Hvalite ga zvucima roga, slavite ga harfom i citarom!

5 Hvalite ga igrom i bubnjem, slavite ga glazbalima zvonkim i frulom! Hvalite ga cimbalima zvunim, slavite ga cimbalima gromkim! Sve to god die Jahvu neka slavi! Aleluja!

Continuar Lendo