Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 23

1 Psalam. Davidov. Jahve je pastir moj: ni u em ja ne oskudijevam;

2 na poljanama zelenim on mi daje odmora. Na vrutke me tihane vodi

3 i krijepi duu moju. Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega.

4 Pa da mi je i dolinom smrti proi, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. Tvoj tap i palica tvoja utjeha su meni.

5 Trpezu preda mnom prostire na oi dumanima mojim. Uljem mi glavu mae, aa se moja prelijeva.

6 Dobrota i milost pratit e mene sve dane ivota moga. U Jahvinu u domu prebivati kroz dane mnoge.

Continuar Lendo