Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 24

1 Psalam. Davidov. Jahvina je zemlja i sve na njoj, svijet i svi koji na njemu ive.

2 On ga na morima utemelji i na rijekama uvrsti.

3 Tko e uzii na Goru Jahvinu, tko e stajati na svetom mjestu njegovu?

4 Onaj u koga su ruke iste i srce neduno: dua mu se ne predaje ispraznosti, i ne kune se varavo.

5 On blagoslov prima od Jahve i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.

6 Takav je narataj onih koji trae njega, koji trae lice Boga Jakovljeva.

7 "Podignite, vrata, nadvratnike svoje, diite se, dveri vjene, da unie Kralj slave!"

8 "Tko je taj Kralj slave?" "Jahve silan i junaan, Jahve silan u boju!"

9 "Podignite, vrata, nadvratnike svoje diite se, dveri vjene, da unie Kralj slave!"

10 "Tko je taj Kralj slave?" "Jahve nad Vojskama – on je Kralj slave!"

Continuar Lendo