Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 27

1 Davidov. Jahve mi je svjetlost i spasenje: koga da se bojim? Jahve je tit ivota moga: pred kime da strepim?

2 Kad navale na me zlotvori da mi tijelo deru, protivnici moji i dumani, oni posru i padaju.

3 Nek' se vojska protiv mene utabori, srce se moje ne boji; nek' i rat plane protiv mene, i tada pun sam pouzdanja.

4 Za jedno molim Jahvu, samo to ja traim: da ivim u Domu Jahvinu sve dane ivota svoga, da uivam milinu Jahvinu i Dom njegov gledam.

5 U sjenici svojoj on me zaklanja u dan kobni; skriva me u skrovitu atora svoga, na hridinu on me uzdie.

6 I sada izdiem glavu iznad dumana oko sebe. U njegovu u atoru prinositi rtve radosne, Jahvi u pjevat' i klicati.

7 Sluaj, o Jahve, glas moga vapaja, milostiv mi budi, uslii me!

8 Moje mi srce govori: "Trai lice njegovo!" Da, lice tvoje, o Jahve, ja traim.

9 Ne skrivaj lica svoga od mene. Ne odbij u gnjevu slugu svoga! Ti, Pomoi moja, nemoj me odbaciti! I ne ostavi me, Boe, Spasitelju moj!

10 Ako me otac i mati ostave, Jahve e me primiti.

11 Naui me, Jahve, putu svojemu, ravnom me stazom povedi poradi protivnika mojih.

12 Bijesu dumana mojih ne predaj me, jer ustadoe na mene svjedoci lani koji dau nasiljem.

13 Vjerujem da u uivati dobra Jahvina u zemlji ivih.

14 U Jahvu se uzdaj, ojunai se, vrsto nek' bude srce tvoje: u Jahvu se uzdaj!

Continuar Lendo