Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 30

1 Psalam. Pjesma za posveenje Doma. Davidov.

2 Veliam te, Jahve, jer si me izbavio i nisi dao da se raduju nada mnom dumani.

3 Jahve, Boe moj, zazvah te, i ti si me ozdravio;

4 Jahve, izveo si mi duu iz Podzemlja, na rubu groba ti si me oivio.

5 Pjevajte Jahvi, vjernici njegovi, zahvaljujte svetom imenu njegovu!

6 Jer samo za tren traje srdba njegova, a itav ivot dobrota njegova. Veer donese suze, a jutro klicanje.

7 U svojoj srei rekoh: "Neu se pokolebati nikada!"

8 Dobrotom si me, o Jahve, na goru nade postavio, ali im lice sakrije, sav se uplaim.

9 Tada, Jahve, zavapih k tebi i zazvah milosre Boga svojega:

10 "Kakva je korist od krvi moje, kakva korist da u grob siem? Zar e te praina slaviti, zar e navijetati vjernost tvoju?"

11 Sluaj, o Jahve, i smiluj se meni; Jahve, budi mi na pomo!

12 Okrenuo si moj pla u igranje, skinuo kostrijet s mene i opasao me radou.

13 Zato ti pjeva dua moja i nee zamuknuti: Jahve, Boe moj, dovijeka u te hvaliti!

Continuar Lendo