Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 32

1 Davidov. Pouna pjesma. Blaen onaj kome je grijeh otputen, kome je zloin pokriven!

2 Blago ovjeku kome Jahve ne ubraja krivnju i u ijemu duhu nema prijevare!

3 Preutjet' sam htio, al' kosti mi klonue od neprestana jecanja.

4 Danju i nou ruka me tvoja titala, snaga mi se troila k'o za ljetnih ega.

5 Tad grijeh svoj tebi priznah i krivnju svoju vie ne skrivah. Rekoh: "Priznat u Jahvi prijestup svoj", i ti si mi krivnju grijeha oprostio.

6 Zato nek' ti se moli pobonik svaki u asu nevolje. Kad bujice silne navale, njega nee stii.

7 Utoite ti si moje, od tjeskobe ti e me sauvat', odjenut' me radou spasenja.

8 Uit u te, put ti kazat' kojim ti je ii, svjetovat u te, oko e moje bdjeti nad tobom.

9 Ne budite kao konj ili mazga bez razuma: divljinu im kroti voicama i uzdom, inae im se ne primii!

10 Bezbonika taru mnoge nevolje, a tko se uzda u Jahvu, njega okruuje milost.

11 Radujte se Jahvi i kliite, pravedni, kliite svi koji ste srca estita!

Continuar Lendo