Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 34

1 Davidov. Kada se David pravio ludim pred Abimelekom, a on $ALEF

2 Blagoslivljat u Jahvu u svako doba, njegova e mi hvala biti svagda na ustima! $BET

3 Nek' se Jahvom dua moja hvali: nek' uju ponizni i nek' se raduju! $GIMEL

4 Veliajte sa mnom Jahvu, uzvisujmo ime njegovo zajedno! $DALET

5 Traio sam Jahvu, i on me uslia, izbavi me od straha svakoga. $HE

6 U njega gledajte i razveselite se, da se ne postide lica vaa. $ZAJIN

7 Eto, jadnik vapi, a Jahve ga uje, izbavlja ga iz svih tjeskoba. $HET

8 Aneo Jahvin tabor podie oko njegovih tovalaca da ih spasi. $TET

9 Kuajte i vidite kako dobar je Jahve: blago ovjeku koji se njemu utjee! $JOD

10 Bojte se Jahve, vi sveti njegovi: ne trpe oskudice koji ga se boje. $KAF

11 Osiromaie mogunici i gladuju, a koji trae Jahvu ne trpe oskudice. $LAMED

12 Doite, djeco, i posluajte me, uit u vas strahu Gospodnjem. $MEM

13 O ovjee, ljubi li ivot? eli li dane mnoge uivati dobra? $NUN

14 Jezik svoj oda zla susprei i usne od rijei prijevarnih! $SAMEK

15 Zla se kloni, a ini dobro, trai mir i za njim idi! $PE

16 Oi Jahvine gledaju pravedne, ui mu sluaju vapaje njihove. $AJIN

17 Lice se Jahvino okree protiv zloinaca da im spomen zatre na zemlji. $SADE

18 Pravednici zazivaju, i Jahve ih uje, izbavlja ih iz svih tjeskoba. $KOF

19 Blizu je Jahve onima koji su skrena srca, a klonule due spasava. $RE

20 Mnoge nevolje ima pravednik, ali ga Jahve od svih izbavlja. $IN

21 On uva sve kosti njegove: ni jedna mu se nee slomiti. $TAU

22 Opakost bezboca ubija, platit e koji mrze pravednika.

23 Jahve izbavlja due slugu svojih, i nee platiti tko god se njemu utjee.

Continuar Lendo