Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 35

1 Davidov. Optui, Jahve, tuitelje moje i napadni one koji mene napadaju!

2 Stavi oklop, uzmi tit svoj i ustani meni u pomo!

3 Zavitlaj kopljem i presretni progonitelje moje, reci mojoj dui: "Ja sam tvoje spasenje."

4 Nek' se smetu i postide koji ivot moj trae, nek' uzmaknu i nek' se posrame koji mi propast snuju!

5 Nek' budu k'o pljeva na vjetru kad ih Aneo Jahvin potjera!

6 Mrani i skliski bili im putovi kad ih Aneo Jahvin bude gonio!

7 Bez razloga napee mi mreu, bez razloga grob dui mojoj iskopae.

8 Propast e ih stii iznenada, u mreu koju napee sami e se uhvatiti, past e u jamu to je iskopae!

9 A moja e due klicati u Jahvi, radovat e se u spasenju njegovu.

10 Sve e kosti moje govoriti: Tko je, Jahve, poput tebe koji ubogog spasava od silnika, jadnika i siromaha od pljakaa?

11 Ustadoe svjedoci opaki: pitaju me za ono to ne znam.

12 Vraaju mi zlo za dobro, dua moja zapada u osamu.

13 U bolesti njihovoj nosio sam kostrijet, duu svoju postom morio, i molitva mi se u krilo vraala.

14 Kao za prijateljem, za bratom – obilaah tuan; od alosti se pogurih kao onaj to za majkom ali.

15 A sada kad posrnuh ja, oni se raduju, skupie se protiv mene da udare iznenada, i bez prestanka oni me razdiru.

16 Ruglom na ruglo iskuavaju me i zubima kripaju na mene.

17 O Jahve, dokle e gledati? Istrgni mi duu nasrtajima njihovim, otmi lavovima jedino dobro moje!

18 Zahvalit u ti u velikom zboru, slavit u te meu pukom brojnim.

19 Nek' se ne raduju nada mnom dumani nepravedni, nek' ne namiguju oima oni koji me nizato mrze!

20 Jer oni ne misle o miru, ve spletke snuju protiv mirnih u zemlji.

21 Razvaljuju svoja usta na me i govore: "Ha, ha, vidjesmo oima svojim!"

22 Ti sve vidi, o Jahve! Nemoj utjeti! Gospode, od mene se ne udaljuj!

23 Preni se, ustani da me obrani, Boe moj, Gospode, vodi parnicu moju!

24 Po svojoj me pravdi sudi, Jahve, Boe moj, nek' se ne raduju nada mnom!

25 Nek' ne misle u srcu: "Ispunila nam se elja!" Nek' ne reknu: "Progutali smo ga!"

26 Nek' se postide i posrame svi zajedno koji se nesrei mojoj raduju! Nek' se odjenu stidom i sramotom oni koji se podiu na me!

27 Nek' radosno kliu kojima je pravo moje na srcu i nek' svagda govore: "Velik je Jahve! Milo mu je spasenje sluge njegova!"

28 A moj e jezik kazivati pravdu tvoju i hvalu tebi navijeke.

Continuar Lendo