Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 41

1 Zborovoi. Psalam. Davidov.

2 Blago onome koji misli na uboga i slaba: u dan nevolje Jahve e ga spasiti!

3 Jahve e ga tititi i iva sauvati, sreu mu dati na zemlji i nee ga predati na volju dumanima.

4 Jahve e ga ukrijepiti na postelji boli, bolest mu okrenuti u snagu.

5 Zavapih: "Jahve, smiluj mi se, iscijeli mi duu jer tebi sagrijeih!"

6 Neprijatelji zlo govore o meni: "Kad e umrijeti i kad e mu nestati imena?"

7 I doe li tko da me posjeti, himbeno govori, u srcu pakosti skuplja i vani opada.

8 Mrzitelji moji svi slono apuu o meni; zlo mi dosuuju:

9 "Pogubna se poast na nj oborila." Ili: "Tko jednom lee, vie ne ustaje."

10 Pa i prijatelj moj u koga se uzdah, koji blagovae kruh moj, petu na me podie.

11 A ti, Jahve, smiluj se meni i podigni me da im mogu uzvratiti.

12 Po tome u znati da sam mio tebi: to se dumanin moj nee veseliti nada mnom.

13 A mene e zdrava uzdrati i pred svoje me lice staviti dovijeka.

14 Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, od vijeka do vijeka! Tako neka bude! Amen!

Continuar Lendo