Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 47

1 Zborovoi. Sinova Korahovih. Psalam.

2 Narodi svi, pljeite rukama, kliite Bogu glasom radosnim.

3 Jer Jahve je to – svevinji, straan, kralj velik nad zemljom svom.

4 Narode je nama podloio, pogane stavio pod noge nae,

5 batinu nam odabrao – ponos Jakova, svoga ljubimca.

6 Uzlazi Bog uz klicanje, Jahve uza zvuke trublje.

7 Pjevajte Bogu, pjevajte, pjevajte kralju naemu, pjevajte!

8 Jer on je kralj nad zemljom svom, pjevajte Bogu, pjevai vrsni!

9 Bog kraljuje nad narodima, stoluje Bog na svetom prijestolju.

10 Prvaci se pribiru poganski k narodu Boga Abrahamova. Boji su svi vlastodrci zemlje, nad svima on je uzvien.

Continuar Lendo