Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 48

1 Pjesma. Psalam. Sinova Korahovih.

2 Velik je Jahve, hvale predostojan u gradu Boga naega.

3 Sveto brdo njegovo, brijeg velianstven, radost je zemlji svoj. Gora Sion, na krajnjem sjeveru, grad je Kralja velikog.

4 Bog u kulama njegovim jakom se pokaza utvrdom.

5 Jer gle, sloie se kraljevi, navalie zajedno.

6 im vidjee, zapanjie se i zbunjeni u bijeg nagnue.

7 Ondje ih trepet obuze kao muka porodilje,

8 kao kad vjetar istoni razbija brodove tarike.

9 to smo uli, sada vidimo: grad Jahve nad Vojskama, grad Boga naega – Bog ga utvrdi dovijeka.

10 Spominjemo se, Boe, tvoje dobrote usred Hrama tvojega.

11 Kao ime tvoje, Boe, tako i slava tvoja do nakraj zemlje dosee. Puna je pravde desnica tvoja; neka se raduje brdo sionsko!

12 Neka kliu gradovi Judini zbog tvojih sudova!

13 Obiite Sion i proite njime, prebrojite kule njegove!

14 Pogledajte dobro bedeme njegove, promotrite mu potanko dvorove: da biste kazivali buduem koljenu:

15 "Takav je Bog, Bog na zasvagda i dovijeka! On neka nas vodi!"

Continuar Lendo